Vieclambank.com ログイン

検索結果 2

Vieclambank.com
14/09/2018 - 29/10/2018

[VĨNH PHÚC] Office Coordinator(Tiếng Anh)

- Hỗ trợ Manager quản lý chi nhánh Vĩnh Phúc
- Hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ các công việc kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

給与 10.000.000 - 13.000.000 VND
勤務地 ビンフック省, Phúc Yen
24/07/2018 - 02/09/2018

[VĨNH PHÚC] Office Manager (Tiếng Anh) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Quản lý toàn bộ hoạt động chi nhánh Vĩnh Phúc bao gồm cả HCNS và sản xuất
- Hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ các công việc kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

給与 13.000.000 - 20.000.000 VND
勤務地 ビンフック省, Phúc Yen