Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
13/04/2015 - 12/06/2015

Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư (Công việc này đã hết hạn!)

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc cấp giấy phép, sửa đổi, gia hạn…
- Trực tiếp liên hệ với các cơn quan nhà nước và khách hàng
- Tư vấn về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
- Nghiên cứu và thực hiện báo cáo về các vấn đề khác nhau theo yêu cầu của khách hàng

Mức lương 400 - 500 USD
Địa điểm Hà Nội