Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

Vieclambank.com
19/09/2016 - 30/09/2016

Nhân viên điều tra thị trường chứng khoán cho công ty Nhật

- Làm các công việc liên quan đến thị trường chứng khoán như điều tra thị trường, phân tích,nghiên cứu......
- Ứng viên sẽ không tập trung vào một mảng công việc mà sẽ phụ trách làm nhiều mảng.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 1,500 - 4,000 USD
Địa điểm Hà Nội
05/05/2016 - 19/06/2016

Assistant Manager (Financial Department, Dist.1, HCMC) (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ công việc cho Manager người Nhật (kinh doanh, thương mại).
- Làm cầu nối truyền đạt, hướng dẫn cách làm việc và cách suy nghĩ cho nhân viên người Việt.
- Và các công việc trợ lý khác.

Mức lương 1,200 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1
05/05/2016 - 19/06/2016

Deputy Head Manager (Financial Department , Dist.1, HCMC) (Công việc này đã hết hạn!)

- ベトナム人スタッフと日本側との架け渡し。
- 権限規定の説明をベトナム人スタッフに伝える。
- 一般事務。

Mức lương 2,000 - 2,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1
26/02/2016 - 11/04/2016

Business Development Manager (Credit Card - Banking Industry) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý toàn bộ các hoạt động tại văn phòng Tp.HCM, liên quan đến xây dựng kế hoạch phát triển và triển khai sản phẩm (thẻ tín dụng) của công ty tới các khách hàng, đối tác.
- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác mới.
- Quản lý, điều hành và đào tạo nhân viên cấp dưới.
- Đàm phán với các đối tác về điều khoản liên kết để phát triển sản phẩm.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
26/02/2016 - 11/04/2016

Business Development Executive (Credit Card - Banking Industry) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách tư vấn phát hành thẻ, xúc tiến các kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm (thẻ tín dụng) của công ty.
- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác mới.
- Đàm phán với các đối tác về điều khoản liên kết để phát triển sản phẩm.
- Kết hợp với bộ phận marketing để xúc tiến các hoạt động bán hàng.

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
19/02/2016 - 04/04/2016

Business Development Manager (Credit Card - Banking Industry) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến xây dựng kế hoạch phát triển và triển khai sản phẩm (thẻ tín dụng) của công ty tới các khách hàng, đối tác.
- Quản lý, điều hành và đào tạo nhân viên cấp dưới.
- Đàm phán với các đối tác về điều khoản liên kết để phát triển sản phẩm.
- Kết hợp với bộ phận marketing để xúc tiến các hoạt động bán hàng.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Hoàn Kiếm
19/02/2016 - 04/04/2016

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Credit Card - Banking Industry) (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển và triển khai sản phẩm (thẻ tín dụng) của công ty tới các khách hàng, đối tác.
- Đàm phán với các đối tác về điều khoản liên kết để phát triển sản phẩm.
- Kết hợp với bộ phận marketing để xúc tiến các hoạt động bán hàng.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Hoàn Kiếm