Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

Vieclambank.com
19/09/2016 - 30/09/2016

Nhân viên điều tra thị trường chứng khoán cho công ty Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

- Làm các công việc liên quan đến thị trường chứng khoán như điều tra thị trường, phân tích,nghiên cứu......
- Ứng viên sẽ không tập trung vào một mảng công việc mà sẽ phụ trách làm nhiều mảng.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 1,500 - 4,000 USD
Địa điểm Hà Nội
05/05/2016 - 19/06/2016

Assistant Manager (Financial Department, Dist.1, HCMC) (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ công việc cho Manager người Nhật (kinh doanh, thương mại).
- Làm cầu nối truyền đạt, hướng dẫn cách làm việc và cách suy nghĩ cho nhân viên người Việt.
- Và các công việc trợ lý khác.

Mức lương 1,200 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1
05/05/2016 - 19/06/2016

Deputy Head Manager (Financial Department , Dist.1, HCMC) (Công việc này đã hết hạn!)

- ベトナム人スタッフと日本側との架け渡し。
- 権限規定の説明をベトナム人スタッフに伝える。
- 一般事務。

Mức lương 2,000 - 2,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1