Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

Vieclambank.com
30/12/2016 - 28/02/2017

Nhân Viên Tư Vấn Kế Toán Kiểm Toán

- Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế, và đầu tư.
- Làm việc theo nhóm để hỗ trợ khách hàng.
- Một số công việc thông biên phiên dịch (khi cần)
- Báo cáo cho sếp người Nhật.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
19/09/2016 - 30/09/2016

Nhân viên điều tra thị trường chứng khoán cho công ty Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

- Làm các công việc liên quan đến thị trường chứng khoán như điều tra thị trường, phân tích,nghiên cứu......
- Ứng viên sẽ không tập trung vào một mảng công việc mà sẽ phụ trách làm nhiều mảng.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 1,500 - 4,000 USD
Địa điểm Hà Nội