Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

Vieclambank.com
13/04/2015 - 12/06/2015

Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư (Công việc này đã hết hạn!)

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc cấp giấy phép, sửa đổi, gia hạn…
- Trực tiếp liên hệ với các cơn quan nhà nước và khách hàng
- Tư vấn về lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam
- Nghiên cứu và thực hiện báo cáo về các vấn đề khác nhau theo yêu cầu của khách hàng

Mức lương 400 - 500 USD
Địa điểm Hà Nội
01/04/2015 - 10/04/2015

Researching Staff (Công việc này đã hết hạn!)

- Investigate and confirm business for various surveys related to economy trend, insurance, etc.
- Contact and build relationship with governmental financial departments.
- More details will be discussed during the interview.

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nội
01/04/2015 - 30/04/2015

Lawyer / Legal ( high Salary ) (Công việc này đã hết hạn!)

- Provide advice on general corporate legal issues, including advice on contracts and statute interpretation in such areas as civil law, commercial law, corporate law and other company-related laws, labor law, antimonopoly law, personal information protection law and foreign exchange law.
- Draft, review and negotiate a variety of commercial contracts, including basic contracts of purchase and sale, distribution contracts, license agreements and franchise agreements.
- Advice regarding general meetings of shareholders, articles of incorporation and other company regulations, information disclosure, establishment of affiliate companies.
- Other duties

Mức lương up to 4000 USD
Địa điểm Hà Nội
05/12/2014 - 19/01/2015

Nhân viên Phát triển thẻ tín dụng - Khối Ngân hàng (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển và triển khai sản phẩm (thẻ tín dụng)của công ty tới các khách hàng thuộc khối Ngân hàng
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Hà Nội, Hoàn Kiếm