Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 58 việc làm

Vieclambank.com
13/04/2015 - 28/05/2015

Nhân viên hoặc SUP tuyển dụng và đào tạo (nữ)

- Phụ trách về tuyển dụng và đào tạo, huấn luyện.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 600 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
10/04/2015 - 24/04/2015

Trưởng Phòng Nhân Sự

- Quản lý nhân viên
- Xây dựng quy trình, quy chế và thang bảng lương của công ty
- Tính lương cho nhân viên
- Đánh giá năng lực nhân viên

Mức lương 12000000 - 18000000
Địa điểm Hà Nội
08/04/2015 - 23/05/2015

(Gấp) Trưởng phòng hành chính nhân sự (tiếng Nhật)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự cho nhà máy sản xuất

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
08/04/2015 - 23/05/2015

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bình Dương)

- Làm các công việc tổng vụ nhân sự (sắp xếp giấy tờ hồ sơ, làm bảo hiểm, tính lương ....)
- Thông dịch Tiếng Nhật, biên dịch văn bản, dịch mail .... liên quan đến văn phòng...

Mức lương 400 - 550 USD
Địa điểm Bình Dương, KCN My Phuoc 3
06/04/2015 - 21/05/2015

(Gấp) Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

1. Strategic roles:
- Working closely with BOD to understand business situation, oversee Company’s work environment and HR system to design HR strategy and Action plan in order to build up the manpower resources serving company’s business objectives.
- Review, revise and newly develop policies and programs for HR management and development system where necessary.
- Coordinate with BOD to work out the manpower for each department, fulfill vacancies within targeted timeline and create succession plan, career path for each individual, build up trainee scheme for long-term strategy.

Mức lương 750 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nam
06/04/2015 - 21/05/2015

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến Hành chánh – Nhân sự như
BHXH, Tuyển dụng nhân sự.
- Xây dựng các qui định trong công ty, chính sách.
- Tư vấn cho Bác Tổng về các qui định, luật trong nhà máy sản xuất.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, KCN Vĩnh Lộc (Bên cạnh KCN Tân Bình)
01/04/2015 - 10/04/2015

Researching Staff (Công việc này đã hết hạn!)

- Investigate and confirm business for various surveys related to economy trend, insurance, etc.
- Contact and build relationship with governmental financial departments.
- More details will be discussed during the interview.

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nội
26/03/2015 - 10/05/2015

Tổng Vụ Nhân Sự Nhà Máy

- Phụ trách toàn bộ hoạt động nhân sự trong nhà máy.
- Hỗ trợ và tư vấn cho Sếp Nhật các qui định, chính sách.
- Xử lý đình công nếu có.
- Công việc trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Đồng Nai
26/03/2015 - 26/04/2015

Nhân Sự (Tiếng Nhật) - KCN Long Đức

- Nhân viên nhân sự sử dụng tiếng Nhật.
- Làm việc tại KCN Long Đức.
- Phụ trách các công việc liên quan đến nhân sự.
- Hỗ trợ các nghiệp vụ văn phòng.

Mức lương 300 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
23/03/2015 - 30/04/2015

Leader Quản Lý An Toàn Lao Động Trong Sản Xuất (Tiếng Nhật)

- Quản lý staff phụ trách an toàn lao động trong sản xuất
- Quản lý sản xuất trong công đoạn (xem xét nhân công phù hợp, độ an toàn của máy móc trong công đoạn..)
- Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến máy móc, làm dụng cụ hỗ trợ... để đảm bảo tính an toàn và tăng năng suất
- Hỗ trợ thông dịch hiện trường, báo cáo, bàn bạc công việc với quản đốc sản xuất người Nhật

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức