Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 45 việc làm

Vieclambank.com
14/05/2015 - 28/06/2015

HR & GA Staff

Human Resources:
- Assisting with HR system construction and maintenance.
- Supporting and working with Area Managers in hiring, training, and termination of employees.
- Performing various procedures related with compensation, benefit and so on.

Mức lương 300 - 600 USD
Địa điểm Hải Phòng
07/05/2015 - 21/06/2015

Trợ lý Hành chính- Nhân sự (Tiếng Nhật)

Phụ trách các công việc của phòng Hành chính- Nhân sự
Quản lý nhân viên phòng Hành chính- Nhân sự
Hỗ trợ Trưởng phòng người ngoại quốc

Mức lương 900 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
21/04/2015 - 08/06/2015

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bình Dương)

- Làm các công việc tổng vụ nhân sự (sắp xếp giấy tờ hồ sơ, làm bảo hiểm, tính lương ....)
- Thông dịch Tiếng Nhật, biên dịch văn bản, dịch mail .... liên quan đến văn phòng...

Mức lương 400 - 550 USD
Địa điểm Bình Dương, KCN My Phuoc 3
13/04/2015 - 28/05/2015

Nhân viên hoặc SUP tuyển dụng và đào tạo (nữ)

- Phụ trách về tuyển dụng và đào tạo, huấn luyện.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 600 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
10/04/2015 - 24/04/2015

Trưởng Phòng Nhân Sự (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý nhân viên
- Xây dựng quy trình, quy chế và thang bảng lương của công ty
- Tính lương cho nhân viên
- Đánh giá năng lực nhân viên

Mức lương 12000000 - 18000000
Địa điểm Hà Nội
08/04/2015 - 23/05/2015

(Gấp) Trưởng phòng hành chính nhân sự (tiếng Nhật)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự cho nhà máy sản xuất

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
06/04/2015 - 21/05/2015

(Gấp) Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Công việc này đã hết hạn!)

1. Strategic roles:
- Working closely with BOD to understand business situation, oversee Company’s work environment and HR system to design HR strategy and Action plan in order to build up the manpower resources serving company’s business objectives.
- Review, revise and newly develop policies and programs for HR management and development system where necessary.
- Coordinate with BOD to work out the manpower for each department, fulfill vacancies within targeted timeline and create succession plan, career path for each individual, build up trainee scheme for long-term strategy.

Mức lương 750 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nam
06/04/2015 - 21/05/2015

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến Hành chánh – Nhân sự như
BHXH, Tuyển dụng nhân sự.
- Xây dựng các qui định trong công ty, chính sách.
- Tư vấn cho Bác Tổng về các qui định, luật trong nhà máy sản xuất.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, KCN Vĩnh Lộc (Bên cạnh KCN Tân Bình)
01/04/2015 - 10/04/2015

Researching Staff (Công việc này đã hết hạn!)

- Investigate and confirm business for various surveys related to economy trend, insurance, etc.
- Contact and build relationship with governmental financial departments.
- More details will be discussed during the interview.

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nội
26/03/2015 - 10/05/2015

Tổng Vụ Nhân Sự Nhà Máy (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách toàn bộ hoạt động nhân sự trong nhà máy.
- Hỗ trợ và tư vấn cho Sếp Nhật các qui định, chính sách.
- Xử lý đình công nếu có.
- Công việc trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Đồng Nai