Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 65 việc làm

Vieclambank.com
26/05/2016 - 10/07/2016

Admin cum Recruitment Officer

- Phụ trách công việc tuyển dụng nhân viên, kỹ sư cho các trưởng phòng của công ty sản xuất.
- Đánh giá va quản lý hệ thống tuyển dụng của công ty.
- Phụ trách công việc hành chánh như soan thảo hợp đồng, luật, và các hợp đồng khác khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ cho Trưởng phòng nhân sự trong công việc tuyển dụng va admin.

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Bình Dương, VSIP 1
26/05/2016 - 10/07/2016

Trưởng phòng Hành Chánh Nhân sự (Office Manager) - Văn phòng sắp thành lập

- Thực hiện các thủ tục ban đầu để thành lập văn phòng công ty.
- Thực hiện và quản lý toàn bộ họat động Hành chánh nhân sự của công ty (bao gồm cả công việc Tổng vụ).
- Lập chính sách và thực hiện tuyển dụng nhân sự.
- Các công việc hỗ trợ kinh doanh và thông phiên dịch khi cần thiết.

Mức lương Hơn 1,200 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 7
24/05/2016 - 08/07/2016

(Gấp) Phiên dịch kiêm sản xuất tiếng Hàn (Yên Phong Bắc Ninh)

- Phụ trách sản xuất sản phẩm điện tử.
- Biên phiên dịch tiếng Hàn.
- Quản lý, lập các tài liệu về sản xuất, quản lý chất lượng, an toàn...
- Lập báo cáo và báo cáo.

Mức lương 8.700.000 - 17.000.000 VND
Địa điểm Bắc Ninh
11/05/2016 - 25/06/2016

Tổng Vụ Nhân Sự (Công Ty Mới - Vị Trí Ban Đầu)

Công ty mới thành lập, tuyển vị trí tổng vụ nhân sự set up ban đầu
(Tân Kim, Cần Giuộc, Long An - gần hướng Q8, Q7, Nhà Bè)
- Quản lý, phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến tổng vụ, nhân sự
- Hỗ trợ và tư vấn các vấn đề về việc set up công ty cho giám đốc người Nhật

Mức lương 600 - 800 USD
Địa điểm Long An, Hồ Chí Minh, KCN Tân Kim (Kizuna), Cần Giuộc
11/05/2016 - 25/06/2016

Nhân viên hành chính nhân sự (Công ty mới tại VSIP Bắc Ninh)

- Làm các công việc của phòng hành chính nhân sự
- Trợ lí cho trưởng phòng.

Mức lương 400 - 800 USD
Địa điểm Bắc Ninh
05/05/2016 - 19/06/2016

Recruitment Manager

- Phụ trách toàn bộ công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của bộ phận điều hành công ty.
- Phụ trách tổ chức một số hoạt động phục vụ cho công tác tuyển dụng (ví dụ như tổ chức các seminar hoặc các hoạt động team building ... ) trước khi phối hợp cùng bộ phận điều hành thực hiện các dự án.
- Kết hợp với bộ phận nhân sự các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự.

Mức lương 800 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
05/05/2016 - 19/06/2016

HR Management Senior

- Hỗ trợ giám đốc nhân sự quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự (C&B, hợp đồng dịch vụ/ Hợp đồng lao động với nhân viên, phúc lợi xã hội, tổ chức các sự kiện của công ty và các công việc liên quan khác) tại văn phòng TP.HCM
- Báo cáo các vấn đề liên quan cho giám đốc nhân sự tại văn phòng Hà Nội.
- Hỗ trợ hoạt động của nhóm điều hành, nhất là hỗ trợ giám đốc điều hành, và trưởng phòng tuyển dụng trong công tác tuyển dụng nhân sự.
- Một số công việc hành chánh khác.

Mức lương 800 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
04/05/2016 - 18/06/2016

HR - Admin Supervisor (Long Khánh)

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhân sự-hành chính:
+ Thực hiện toàn bộ công việc tính lương, thưởng, bảo hiểm
+ Theo dõi, thực hiện nội quy công ty,
+ Thực hiện chính sách, kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo nguồn nhân lực

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Đồng Nai, Long Khánh, Đồng Nai
04/05/2016 - 18/06/2016

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Hải Dương)

- Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ phòng hành chính nhân sự và kế toán
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 30.000.000 - 40.000.000 VND
Địa điểm Hải Dương
27/04/2016 - 04/06/2016

HR - Admin Manager (KCN Nam Tân Uyên - Bình Dương)

- Quản lý toàn bộ hệ thống nhân sự-hành chính:
+ Thực hiện toàn bộ công việc tính lương, thưởng, bảo hiểm
+ Xây dựng nội quy công ty,
+ Thực hiện chính sách, kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo nguồn nhân lực

Mức lương 850 - 1,000 USD
Địa điểm Bình Dương, KCN Nam Tân Uyên