Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

Vieclambank.com
20/08/2015 - 04/10/2015

Marketing Senior Executive (Cty Nhật, Tiếng Anh, kinh nghiệm Bảo hiểm Phi nhân thọ ) (Công việc này đã hết hạn!)

1. Client services
o Follow up client’s growth & requirements
o Design insurance program matching with client’s requirement
o Negotiate t&c with clients

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hà Nội
19/08/2015 - 03/10/2015

Senior Executive - Bancassurance Division (Lương cạnh tranh) (Công việc này đã hết hạn!)

- To establish the good relationship with partners
- To compile the training materials and conduct training courses for bank’s staff,
- To understand the demand of partners accurately and timely and take action to produce/modify products.
- Achieve the budget given by the Company

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội
19/08/2015 - 03/10/2015

Executive - Risk and Compliance Division (Tập đoàn Nhật Bản, lương hấp dẫn) (Công việc này đã hết hạn!)

1. Supporting in monitoring the Company’s Risk Management Framework, including Enterprise Risk Management;
2. Communicating Risk Management Guidelines to all the divisions;
3. Providing advices to risk owner on risk treatment;
4. Following up risk mitigating actions with all divisions;

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hà Nội
15/08/2015 - 29/09/2015

Urgent!!! Sales/Marketing Manager Non-Life Insurance (Salary: 900- 1000 USD) (Công việc này đã hết hạn!)

Company overview:
A wholly owned administrative and insurance agent in insurance brokerage business with 100% investment from Japan with headquarter in Thailand, to offer membership insurance services to owners of motorcycles. This is the first time a membership service has been offered to motorbike owners in Vietnam.

Job description:

Mức lương 900 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
15/08/2015 - 15/11/2015

Urgent!!! Sales/Marketing Executive Non-Life Insurance (Salary: 700- 1000 USD) (Công việc này đã hết hạn!)

Company overview:
A wholly owned administrative and insurance agent in insurance brokerage business with 100% investment from Japan with headquarter in Thailand, to offer membership insurance services to owners of motorcycles. This is the first time a membership service has been offered to motorbike owners in Vietnam.

Job description:

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
30/07/2015 - 31/08/2015

Urgent!!! Senior Marketing Executive (Non-Life Insurance) (Công việc này đã hết hạn!)

KEY OUTPUTS:
1. Client services
o Timely renew insurance policies, strictly following Renewal Guideline of the Division
o Follow up client’s growth & requirements

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội
24/06/2015 - 08/08/2015

Urgent! Senior Sales Manager/ Manager (Insurance) (Taiwanese Expatriate) (Công việc này đã hết hạn!)

JOB DESCRIPTION
1. Client Service:
- To review renewal list for timely reminders to clients
- To offer quotations for clients

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hồ Chí Minh
23/06/2015 - 07/08/2015

Head of Customer Service (Công việc này đã hết hạn!)

- Thực hiện các thủ tục và quy trình tổ chức và kiểm soát các hoạt động trong phòng.
- Quản lý các khách hàng và giải đáp các thắc măc phàn nàn.
- Giám sát lịch trình chuyến thăm khách hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng mới.
- Tham khảo ý kiến ​​và đưa ra xu hướng kinh doanh nhằm phát triển sản phẩm mới, dịch vụ và cải tiến liên tục phòng dịch vụ khách hàng.

Mức lương 1,500 - 2,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
19/06/2015 - 03/08/2015

Business Development Manager (Insurance) (Công việc này đã hết hạn!)

Job purpose:
Develop client portfolio and lead the team to successfully achieve the sales and renewal target

Key responsibilities:

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
12/06/2015 - 27/07/2015

Underwriting Executive/ Senior Underwriting Executive (Công việc này đã hết hạn!)

Assist Underwriting (“UW”) Senior Manager in the operation of UW Division to help achieve the planned objectives of the Company.

CONTEXT:
All classes of insurance business in Vietnam

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội