Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
13/02/2015 - 30/03/2015

Nhân Viên Sales Bảo Hiểm Xe Máy (Công việc này đã hết hạn!)

- Bán các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến xe máy.
- Giới thiệu và tư vấn về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 400 - 700 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh