Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

Vieclambank.com
04/08/2017 - 18/09/2017

Sales staff (Insurance & Advertisement) (Công việc này đã hết hạn!)

- Trợ lý kinh doanh bảo hiểm
- Tương tác với các đại lý, thực hiện thủ tục giấy tờ với khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp
- Sale quảng cáo với các doanh nghiệp VN
- Tạo khách hàng mới, thăm viếng khách hàng, đặt lịch hẹn, hỗ trợ khách hàng (BĐS, HR,..)

Mức lương 400 - 500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
09/06/2017 - 24/07/2017

Claim Staff (Customer Service) (Công việc này đã hết hạn!)

- Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng, yêu cầu khách hàng thanh toán
- Một vài công việc giấy tờ
- Chăm sóc khách hàng
* Chỉ làm việc ở văn phòng

Mức lương 400 - 600 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 1
06/06/2017 - 21/07/2017

Sale and Marketing (Honda Plus) (Công việc này đã hết hạn!)

- Persuade motorbike dealers to distribute Membership Insurance Services for motorbike's owner & negotiate with dealers related policy
- Train for motorbike dealers’ staffs about product and sales process
- Support the dealers in case of motorcycle user’s claim and problem
- Expand market to other assigned areas by business trips

Mức lương 400 - 700 USD
Địa điểm Hà Nội, Hồ Chí Minh