Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 124 việc làm

Vieclambank.com
18/08/2016 - 02/10/2016

Thông Dịch Tiếng Nhật (Khối Văn Phòng) (Công việc này đã hết hạn!)

- Thông dịch các vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ trong văn phòng (nhân sự, hành chính, kế toán...)
- Tiếp điện thoại, soạn thảo, quản lý văn bản, giấy tờ..
- Hỗ trợ các công việc văn phòng khác

Mức lương 400 - 600 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
18/08/2016 - 02/10/2016

Thông Dịch Tiếng Nhật (Phòng Kỹ Thuật) (Công việc này đã hết hạn!)

- Thông dịch Tiếng Nhật cho người Nhật trong cuộc nói chuyện về phát triển kỹ thuật may giày
- Dịch tài liệu kỹ thuật Tiếng Nhật liên quan, dịch mail....

Mức lương 400 - 600 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
11/08/2016 - 11/10/2016

Nhân viên tiếng Hoa - Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

* Phiên dịch Phòng Nhân Sự (tiếng Nhật)
- Hỗ trợ phiên dịch cho phòng nhân sự.
- Một số yêu cầu khác trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 7.000.000 - 8.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata
16/11/2015 - 31/12/2016

Tuyển gấp IT Japanese Communicator (700- 1000 USD gross) (Công việc này đã hết hạn!)

- Biên dịch/ thông dịch thông thường Việt-Nhật trong nội bộ công ty và giữa công ty Việt Nam và Công ty mẹ tại Nhật
- Thông dịch trong các cuộc họp
- Biên dịch tài liệu
- Thông dịch, biên dịch cho dự án, hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Nhật

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh