Vieclambank.com Sign In

We found 5 jobs

Vieclambank.com
05/01/2018 - 19/02/2018

(LƯƠNG HẤP DẪN) Product Manager (Medical Product)

- Thực hiện các công việc liên quan tới quản lý sản phẩm, nắm bắt thông tin sản phẩm … với các sản phẩm thiết bị y tế và thiết bị kiểm tra
- Báo cáo cho Giám đốc người Nhật
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Salary 1,500 - 2,500 USD
Working location Ha Noi
05/01/2018 - 19/02/2018

(LƯƠNG HẤP DẪN) Business Development Manager (Medical Product)

- Thực hiện các công việc liên quan tới marketing, tư ván, bán hàng, chăm sóc khách hàng … với các sản phẩm thiết bị y tế và thiết bị kiểm tra
- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực miền Bắc
- Báo cáo cho Giám đốc kinh doanh người Nhật

Salary 1,500 - 3,500 USD
Working location Ha Noi
13/10/2017 - 27/11/2017

Tuyển Assistant (cum Receptionist and Customer care) - chấp nhận sv mới ra trường (This job is closed!)

- Đối ứng khách hàng (gặp mặt và qua điện thoại)
- Nhận điện thoại gọi tới văn phòng, nhập thông tin lên máy tính
- Viết hóa đơn
- Hỗ trợ người tới thăm, khám, chữa bệnh

Salary 400 - 700 USD
Working location Ha Noi, Indochina Plaza, Cầu Giấy
14/09/2017 - 29/10/2017

CHIEF Accountant (This job is closed!)

* Responsibilities MAIN TASKS
- Oversight day to day financial accounting activities and report to Head of Finance;
- Monitor and record financial accounting transactions according to company policies and regulations;
- Ensure that the company abides with the set of laws implemented by the state related to taxes and handing financial transactions.

Salary 1,500 - 1,800 USD
Working location Ho Chi Minh
13/07/2017 - 31/08/2017

[KCN Thăng Long 2, HY] Nhân viên IT Server/Network (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) (This job is closed!)

- Hỗ trợ các user sử dụng các thiết bị IT, phần mềm prones, Profit system.
- Quản lý, cài đặt Back up dữ liệu từ hệ thống server.
- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị IT.
- Cài đặt hệ thống mạng , điện thoại , email, phần mềm

Salary 600 USD
Working location Hung Yen, KCN Thăng Long 2