Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 21 việc làm

Vieclambank.com
10/02/2017 - 27/03/2017

Quản Lý Sản Xuất- Công Ty Nhật, KCN Long Đức (Công việc này đã hết hạn!)

- Lập kế hoạch sản xuất, điều phối nguyên phụ liệu, máy móc, nhân công thực hiện kế hoạch sản xuất.
- Đảm bảo kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm.
- Quản lý quá trình sản xuất, đào tạo công nhân đạt kết quả sản xuất.
- Kiêm quản lý sản xuất của các công ty khách hàng.

Mức lương 800 - 1,000 USD
Địa điểm Đồng Nai