Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 6 việc làm

Vieclambank.com
20/12/2017 - 21/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh Province) (Công việc này đã hết hạn!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Bình Định
29/11/2017 - 13/01/2018

QAQC Manager ( Outdoor- Binh Dinh Province) (Công việc này đã hết hạn!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Mức lương 800 - 1,200 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
17/11/2017 - 01/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh) (Công việc này đã hết hạn!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Mức lương 1,000 - 1,200 USD
Địa điểm Bình Định
08/11/2017 - 23/12/2017

QC Manager ( Furniture- Outdoor) (Công việc này đã hết hạn!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Mức lương 800 - 1,200 USD
Địa điểm Bình Định
31/10/2017 - 15/12/2017

QC Manager (Furniture- Binh Dinh Province) (Công việc này đã hết hạn!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Mức lương 1,500 - 2,000 USD
Địa điểm Bình Định
14/09/2017 - 29/10/2017

Interior Designer (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ liên hệ với khách hàng để báo giá.
- Tư vấn cho khách hàng liên quan thiết kế.
- Đi thực tế các nơi yêu cầu của khách hàng để khảo sát.
- Nếu có project thì hỗ trợ Sếp Nhật để follow.

Mức lương 400 - 900 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 2