Vieclambank.com Sign In

We found 7 jobs

Vieclambank.com
01/03/2018 - 31/03/2018

Thiết Kế Gỗ (Tuyển nhiều cấp Bậc-Bình Dương)

- Dùng phần mềm Autocad, thiết kế sản phẩm gỗ gia dụng (bàn ghế, tủ..)
(sản phẩm của công ty và sản phẩm của khách hàng đặt)
- Tùy kinh nghiệm ứng viên mà bố trí cấp bậc thích hợp (staff-leader-manager)

Salary 600 - 700 USD
Working location Binh Duong, KCN Đồng An
20/12/2017 - 21/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh Province) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 1,000 - 1,500 USD
Working location Binh Dinh
29/11/2017 - 13/01/2018

QAQC Manager ( Outdoor- Binh Dinh Province) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Ho Chi Minh
17/11/2017 - 01/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 1,000 - 1,200 USD
Working location Binh Dinh
08/11/2017 - 23/12/2017

QC Manager ( Furniture- Outdoor) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Binh Dinh
31/10/2017 - 15/12/2017

QC Manager (Furniture- Binh Dinh Province) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 1,500 - 2,000 USD
Working location Binh Dinh
14/09/2017 - 29/10/2017

Interior Designer (This job is closed!)

- Hỗ trợ liên hệ với khách hàng để báo giá.
- Tư vấn cho khách hàng liên quan thiết kế.
- Đi thực tế các nơi yêu cầu của khách hàng để khảo sát.
- Nếu có project thì hỗ trợ Sếp Nhật để follow.

Salary 400 - 900 USD
Working location Ho Chi Minh, District 2