Vieclambank.com Sign In

We found 5 jobs

Vieclambank.com
08/06/2018 - 14/07/2018

Sales Staff (Furniture Sales, Q1)

-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
-Chăm sóc khách hàng cũ.
-Báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng.
-Lập báo cáo gửi cấp trên

Salary 1,000 - 2,000 USD
Working location Ho Chi Minh
20/12/2017 - 21/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh Province) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 1,000 - 1,500 USD
Working location Binh Dinh
29/11/2017 - 13/01/2018

QAQC Manager ( Outdoor- Binh Dinh Province) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Ho Chi Minh
17/11/2017 - 01/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 1,000 - 1,200 USD
Working location Binh Dinh
08/11/2017 - 23/12/2017

QC Manager ( Furniture- Outdoor) (This job is closed!)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Binh Dinh