Vieclambank.com ログイン

検索結果 5

Vieclambank.com
08/06/2018 - 14/07/2018

Sales Staff (Furniture Sales, Q1)

-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
-Chăm sóc khách hàng cũ.
-Báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng.
-Lập báo cáo gửi cấp trên

給与 1,000 - 2,000 USD
勤務地 ホーチミン市
20/12/2017 - 21/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh Province) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

給与 1,000 - 1,500 USD
勤務地 ビンディン省
29/11/2017 - 13/01/2018

QAQC Manager ( Outdoor- Binh Dinh Province) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

給与 800 - 1,200 USD
勤務地 ホーチミン市
17/11/2017 - 01/01/2018

QC Manager ( Furniture- Outdoor- Binh Dinh) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

給与 1,000 - 1,200 USD
勤務地 ビンディン省
08/11/2017 - 23/12/2017

QC Manager ( Furniture- Outdoor) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- We are looking for an experienced QA/QC Manager for outdoor furniture.
- We invite experienced candidates to fill these positions

給与 800 - 1,200 USD
勤務地 ビンディン省