Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

Vieclambank.com
17/05/2018 - 01/07/2018

Tuyển nhân viên vận chuyến (có chứng chỉ an toàn hóa chất) (Công việc này đã hết hạn!)

- Vận chuyển, áp tải hóa chất (thể lỏng) đến các đối tác, khách hàng của công ty.
- Đến KCN Thăng Long 1, đi cùng với xe tải chở hóa chất, sau đó vấn chuyển đến cho các đối tác, khách hàng.

Mức lương 5.000.000 - 8.000.000 VND
Địa điểm Hà Nội, KCN Thăng Long 1