Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 24 việc làm

Vieclambank.com
07/10/2016 - 21/11/2016

[HCM] FE (Fundamental Engineer) Teacher- Salary: 1000 USD gross (Công việc này đã hết hạn!)

1. Company overview: Trung tâm đào tạo thuộc tập đoàn liên kết giữa Việt Nam & Nhật Bản
2. Job Description:
- Soạn giáo án và giảng dạy để thi chứng chỉ (FE)
- Dạy 2 lớp, mỗi lớp 20 học viên

Mức lương 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
30/09/2016 - 01/11/2016

Nhân viên kinh doanh công ty IT Nhật ( Nội thành) (Công việc này đã hết hạn!)

- Chăm sóc các khách hàng đã có, tìm kiếm các khách hàng mới.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hà Nội
02/09/2016 - 31/12/2016

[GẤP] Nhân viên phòng Quản lý nhà máy (Industrial Engineering) [KCN Đình Vũ, Hải Phòng] (Công việc này đã hết hạn!)

- Supporting Plant management and operation ( Making Mid-term plan and Budget)
- Improving Productivity and Capacity ( Kaizen)
- Creating monthly manning plan for operation
- Integrity and teamwork attitude

Mức lương Khoảng
Địa điểm Hải Phòng, KCN Đình Vũ
06/02/2013 - 31/12/2016

Bridge System Engineer - BrSE (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm phát triển các Web Site thương mại của công ty bao gồm: WebSite kinh doanh riêng của công ty, Website cung cấp thông tin, Website cộng đồng...
- Là cầu nối giữa Head-Office ở Nhật Bản và Team ở Việt Nam
- Leader nhóm 4-5 kỹ sư phát triển phần mềm

Mức lương 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 1