Vieclambank.com Sign In

We found 70 jobs

Vieclambank.com
01/06/2018 - 16/07/2018

4 PHP (Dự án chạy trong tháng 7)- lương cao hấp dẫn (This job is closed!)

- Create reliable, scalable and easily maintainable web applications in PHP
- Assist in gathering requirements and documentation
- Assist Team Leader to estimate development related tasks and identify risks
- Research and provide the solution which high level at logic and structure

Salary 800 - 1500
Working location Ho Chi Minh
01/06/2018 - 01/07/2018

Lương Cao - Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE (This job is closed!)

- Đối ứng khách hàng
- Biên phiên dịch tài liệu, yêu cầu từ phía khách hàng sang kỹ sư và ngược lại
- Hỗ trợ kỹ thuật
- Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Salary 2,000 USD
Working location Ho Chi Minh, District 3
28/05/2018 - 06/07/2018

Ruby on Rails (This job is closed!)

In charge of Ruby On Rails development and some of server-side languages such as Node JS, Java,

Salary Competitive
Working location Ho Chi Minh
23/05/2018 - 07/07/2018

Kỹ sư cầu nối - Lương cực hấp dẫn (This job is closed!)

- Lập trình và vận hành các app game trên điện thoại thông minh, máy tính bảng.
- Đào tạo, quản lý các kỹ sư Việt Nam.

Salary 1,800 - 2,500 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận 1
23/05/2018 - 07/07/2018

Kỹ sư lập trình Game (Server) (This job is closed!)

- Lập trình và vận hành các app game trên điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Salary 700 - 1,600 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận 1
23/05/2018 - 07/07/2018

Kỹ sư lập trình Game (Ứng dụng điện thoại thông minh) (This job is closed!)

- Lập trình và vận hành các app game trên điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Salary 700 - 1,600 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận 1
23/05/2018 - 07/07/2018

IT Communicator (This job is closed!)

- Thông dịch, hỗ trợ cho nhân viên người Việt và nhân viên người Nhật.
- Phiên dịch các tài liệu liên quan đến kỹ thuật IT và các tài liệu khác.
- Hỗ trợ quản lý người Nhật.

Salary 700 - 1,200 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận 1
22/05/2018 - 09/07/2018

Tuyển Lập trình viên Java, JSP, Javascript, Spring MVC (700$-1000$) (This job is closed!)

– Công ty con đang thành lập của Nhật Bản về Sản xuất và Lập trình Tự động hóa nhà máy cần tuyển Kỹ sư Lập trình Phần mềm (IT developer) với số lượng lớn.
– Ứng viên sẽ được đào tạo On Job Training bởi chuyên gia Nhật bản về công nghệ phần mềm mới nhất của Nhật Bản liên quan đến Giải pháp quản lý và thúc đẩy hoạt động sản xuất của nhà máy.
– Trong tương lai sẽ tham gia phát triển Product Hệ thống liên quan đến IoT (Internet of Think) và AI (Artificial Intelligence).

Salary 700 - 1,000 USD
Working location Ha Noi, Duy Tân
22/05/2018 - 22/06/2018

PHP (This job is closed!)

We are in urgent need of enthusiastic and professional PHP Team Leader from at least 3 years experience and strong knowledge in PHP. Typical working day activities:

· Communicate with BSE/ PM to review, analyze and clarify product requirements.

Salary 1,500 - 1,600 USD
Working location Ho Chi Minh
18/05/2018 - 20/06/2018

PHP Developers (This job is closed!)

We are in urgent need of 10 enthusiastic and professional PHP developers from at least 2 years experience and strong knowledge in PHP.
Typical working day activities:

· Coordinate your task with team members in Vietnam.

Salary 1200 - 1300
Working location Ho Chi Minh