Vieclambank.com Sign In

We found 46 jobs

Vieclambank.com
31/10/2018 - 15/12/2018

[CÔNG TY IT NHẬT] LẬP TRÌNH FRONT END - Javascript (Junior staff, chấp nhận mới ra Trường) (This job is closed!)

+ Tham gia vào việc phát triển Frontend các ứng dụng nền Web và di động với HTML/CSS, JavaScript
+ Xác định, thiết kế và tạo chức năng mới cùng team làm việc với nguồn dữ liệu bên ngoài và API;
+ Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
+ Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Salary 10.000.000 - 12.000.000 VND
Working location Ha Noi, Nguyễn Phong Sắc
31/10/2018 - 07/12/2018

Javascript Engineer (cty mới HCM Q1) (This job is closed!)

Công ty Nhật sẽ thiết lập văn phòng ở HCM vào tháng 11/2018- chuyên về Kintone System, cần ứng viên có kinh nghiệm Javascript để customize hệ thống Kintone.

Salary 800 - 1,000 USD
Working location Ho Chi Minh
26/10/2018 - 10/12/2018

Việc làm tại Nhật - BrSe - Kỹ sư cầu nối (This job is closed!)

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.
- Làm PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters…
- Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc trong việc quản lý dự án.

Salary 400.000.000 YEN
Working location Hiroshima, Tokyo
26/10/2018 - 10/12/2018

Việc làm tại Nhật - Kỹ sư lập trình hệ thống (System Engineer) (This job is closed!)

- Onsite tại cty khách hàng, trao đổi tiếp nhận yêu cầu, thiết kế, phát triển hệ thống theo mong muốn của khách hàng.
( Các dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, thương mại, giáo dục, nhân sự...)
- Được bố trí phù hợp với thế mạnh bản thân về ngôn ngữ lập trình ( như Java, PHP, Python, Android, iOS...) để lập trình, phát triển dự án.
- Test và chạy thử, kiểm tra hệ thống trước khi cho ra thị trường.

Salary 400.000.000 YEN
Working location Tokyo, Hiroshima
22/10/2018 - 12/11/2018

Software Project Manager - Công ty Nhật mới thành lập (This job is closed!)

- Trao đổi công việc, yêu cầu với team bên Nhật và khách hàng Nhật
- Quản lý team Developer.
- Phụ trách chung những công việc cần thiết để xúc tiến project chẳng hạn như nắm rõ specification, quản lý tiến độ công việc, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý member, trao đổi, liên lạc với khách hàng, hỗ trợ coding…
- Các nhiệm vụ khác sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Salary 1,500 USD
Working location Ha Noi
19/10/2018 - 19/11/2018

IT Communicator (Senior) (This job is closed!)

- Phiên dịch cuộc họp
- Phiên dịch yêu cầu dự án giữa Nhật và kỹ sư VN
- Biên dịch tài liệu IT

Salary 1200 - 1300
Working location Ho Chi Minh, Quận 1
19/10/2018 - 20/11/2018

SENIOR Java- Bonus 13th month (District 1) (This job is closed!)

- Coordinate your task with team members in Vietnam.
- Write Java code, unit testing and cross review code.
- Report and update your working progress on to your supervisor.

Salary 1,200 - 1,500 USD
Working location Ho Chi Minh
12/10/2018 - 26/11/2018

Tuyển WEB Engineer cho công ty Nhật (This job is closed!)

WEB Engineer
Business content / expected role
● A role to lead the development organization of Vietnam corporation as a whole in terms of technology.
● We would like to promote technical level improvement and technology improvement.

Salary Negotiable
Working location Ha Noi
04/10/2018 - 18/11/2018

Tuyển Kỹ Sư Cầu Nối BrSE (Tiếng Nhật N2) (This job is closed!)

• Communicate with Japanese clients on all project-related matters.
• Analyze, clarify and transfer client's requests and requirements to project team members.
• Verify and develop design documents.
• Develop and perform test cases to verify deliverable.

Salary 1,500 USD
Working location Ha Noi, Đống Đa
04/10/2018 - 18/11/2018

Senior Project Manager (Outsourcing Software) [Tiếng Nhật] (This job is closed!)

• Project analysis,
• Planning, tracking and coaching,
• Team operation and resource management,
• Working with Japanese Clients ,

Salary 2,500 USD
Working location Ha Noi, Đống Đa