Vieclambank.com Sign In

We found 60 jobs

Vieclambank.com
18/05/2018 - 20/06/2018

PHP Developers (This job is closed!)

We are in urgent need of 10 enthusiastic and professional PHP developers from at least 2 years experience and strong knowledge in PHP.
Typical working day activities:

· Coordinate your task with team members in Vietnam.

Salary 1200 - 1300
Working location Ho Chi Minh
14/05/2018 - 30/06/2018

Tuyển Lập Trình Viên Java hoặc PHP (Salary Up to 1400$) (This job is closed!)

- Engineers who want to work and cultivate expertise in international business environment
- Engineers who will be able to become core members of our company and will contribute to our long term business development.
---------------------
- Triển khai thực hiện các dự án Java theo yêu cầu

Salary 700 - 1,400 USD
Working location Ha Noi, Kim Ma Str., Ba Dinh Dist
09/05/2018 - 30/06/2018

IT Engineer, Developers (Javascript, C#, HTML, CSS ...) (This job is closed!)

- Công ty con đang thành lập của Nhật Bản về Sản xuất và Lập trình Tự động hóa nhà máy cần tuyển Kỹ sư Lập trình Phần mềm (IT developer) với số lượng lớn
- Ứng viên sẽ được đào tạo On Job Training bởi chuyên gia Nhật bản về công nghệ phần mềm mới nhất của Nhật Bản liên quan đến Giải pháp quản lý và thúc đẩy hoạt động sản xuất của nhà máy,
- Trong tương lai sẽ tham gia phát triển Product Hệ thống liên quan đến IoT (Internet of Think) và AI (Artificial Intelligence).

Salary 700 - 1100
Working location Ha Noi, Duy Tân
04/05/2018 - 31/10/2018

IT Communicator Tiếng Nhật (N2) Up to 1100$ (This job is closed!)

- Biên phiên dich tiếng Nhật.
- Hướng dẫn giới thiệu về công ty với các khách hàng Nhật.
- Dịch trong các cuộc họp với khách hàng bên Nhật.
- Biên dịch lại các các đoạn trao đổi công việc.

Salary 600 - 1100
Working location Ha Noi
16/04/2018 - 30/11/2018

Lập trình viên iOS, Android, PHP, .NET

- Xây dựng và phát triển phần mềm ứng dụng, hệ thống ...
- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Công nghệ.

Salary 600 - 900 USD
Working location Ha Noi
19/03/2018 - 30/11/2018

Tuyển Lập Trình Viên Java hoặc PHP (Salary Up to 1200$)

- Engineers who want to work and cultivate expertise in international business environment
- Engineers who will be able to become core members of our company and will contribute to our long term business development.
---------------------
- Triển khai thực hiện các dự án Java theo yêu cầu

Salary 600 - 900 USD
Working location Ha Noi
06/03/2018 - 01/08/2018

Tuyển dụng lập trình viên C++, Java, PHP ... (Sinh viên mới ra Trường) (This job is closed!)

- Phát triển Network Game (Windows, iOS, Android, …)
- Đây là bộ phận mới thành lập năm 2016, Các thành viên còn rất trẻ và năng động.
- Tại bộ phận này luôn có Chuyên gia người Nhật và Singapore trực tiếp chỉ dạy và hướng dẫn.

Salary Up to 10.000.000 VND
Working location Ha Noi
06/03/2018 - 31/05/2018

Tuyển gấp: Sale Assistant (Tiếng Nhật N2, lương hấp dẫn) (This job is closed!)

+ Making sales material and documents for giving presentation to customers

+ Visiting customers and propose the solution by using company’s service/product

Salary 800 - 1,000 USD
Working location Ha Noi, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy
29/12/2017 - 23/09/2018

HR Consultant (IT Field) (This job is closed!)

- Use variety sources to search and specify candidates upon request (especially in IT field).
- Contact and invite candidates for the initial interviews.
- Provide candidates’ information with professional appraisement to Clients.
- Discuss, consult Clients to recruit the most suitable candidates.

Salary Negotiable
Working location Ha Noi
20/09/2017 - 30/09/2018

Tuyển gấp: IT SALE Assistant lương hấp dẫn (Japanese N2) (This job is closed!)

+ Making sales material and documents for giving presentation to customers

+ Visiting customers and propose the solution by using company’s service/product

Salary 700 - 1,000 USD
Working location Ha Noi, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy