Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 85 việc làm

Vieclambank.com
06/12/2012 - 29/12/2016

Bridge System Engineer - BrSE (Công việc này đã hết hạn!)

Company is Japanese company operating in the field of web-based software, mobile application development company. We are specialized in constructing web sites, web applications, mobile applications for Japanese market.
* Position Description:
- Be a co-coordinator and project manager to manage the team in order to achieve the projects’ objectives.
- Transfer Requirements including system design, development and related documents from Japanese to Vietnamese and vice versa.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 1
16/10/2012 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE (Công việc này đã hết hạn!)

- Công ty có Head-office ở Singapore chuyên về game và các phần mềm ứng dụng trên nền WEB và Mobile.
- Phát triển các game trên di động (Android, iOS,..) và Flash game có nhân vật trong truyện tranh Manga của Nhật Bản.
- Cơ hội thăng tiến cao.

Mức lương 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
14/03/2012 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) (Công việc này đã hết hạn!)

Khai thác hệ thống sử dụng dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ
- Khai thác hệ thống ứng dụng dữ liệu sử dụng Hadoop, BI
・Hệ thống quản lý trong lĩnh vực bán lẻ
- Thành thạo các kỹ thuật vê Ajax, JavaScript, lập trình hướng đối tượng, API.

Mức lương 600 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
10/10/2011 - 30/11/2016

Kỹ sư cầu nối (Brse) (Công việc này đã hết hạn!)

- Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Kỹ sư cầu nối
- Chịu trách nhiệm trong các dự án về web, game, smart-phone

Mức lương 1,200 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
17/07/2011 - 31/12/2016

General Manager (02 vị trí) (Công việc này đã hết hạn!)

- Trao đổi, nhận chỉ đạo từ công ty mẹ bên Nhật.
- Quản lý toàn bộ Project của công ty theo hình thức QCD (Quality, Cost, Delivery).
- Quản lý và điều hành đội ngũ Sale phần mềm.
(Sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Mức lương Khoảng
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1