Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 89 việc làm

Vieclambank.com
09/08/2017 - 23/09/2017

HR Consultant (IT Field)

- Use variety sources to search and specify candidates upon request (especially in IT field).
- Contact and invite candidates for the initial interviews.
- Provide candidates’ information with professional appraisement to Clients.
- Discuss, consult Clients to recruit the most suitable candidates.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội
09/08/2017 - 23/09/2017

[Hcm,Pn] PHP Engineer ( Web app )

This position focuses on web application and web cloud services software development, including design and implementation of scalable web server and services side components, leverage below technologies:
- Programming languages: PHP, JavaScript
- Database: MySQL

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
08/08/2017 - 22/09/2017

[HCM] Tuyển Project Manager ngôn ngữ Php/Java

– Quản lý nhiều dự án(phát triển Web application)
– Phụ trách chung những công việc cần thiết để xúc tiến project chẳng hạn như nắm rõ specification, quản lý tiến độ công việc, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý member, trao đổi, liên lạc với khách hàng, hỗ trợ coding…
– Chi tiết sẽ giải thích khi phỏng vấn trực tiếp

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
08/08/2017 - 22/09/2017

[Hcm,Q.3] It-Communicator N3 trở lên

+ Biên dịch/ thông dịch thông thường Việt-Nhật trong công ty và giữa công ty Việt Nam và các công ty Nhật
+ Thông dịch trong các cuộc họp
+ Biên dịch tài liệu
+ Thông dịch, biên dịch cho dự án, hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Nhật

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
08/08/2017 - 22/09/2017

Node.Js BrSE - Không yêu cầu tiếng Nhật

Overview: Công ty offshore chuyên làm dự án cho KH Nhật. Nếu bạn đã có kinh nghiệm lập trình và khả năng giao tiếp tiếng Anh, bạn đang tìm kiếm cơ hội để trở thành BrSE, đây là cơ hội cho bạn!

Mô tả cv:
- Theo dõi dự án

Mức lương 1,300 - 1,800 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1
08/08/2017 - 22/09/2017

[Hcm,Q.3] Ruby on Rails Developer EXP+1

- Phát triển và bảo trì dịch vụ web cho công ty Nhật
- Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình
- Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích
- Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

Mức lương 500 - 900 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
08/08/2017 - 22/09/2017

[Hcm,Q.3] Senior/Junior Salesforce Developer

- Phát triển và bảo trì dịch vụ web cho công ty Nhật;
- Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình
- Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích
- Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
08/08/2017 - 22/09/2017

[Hcm,Q.3] Senior/Junior PHP Developer

- Phát triển và bảo trì dịch vụ web cho công ty Nhật;
- Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình
- Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;
- Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3
08/08/2017 - 22/09/2017

[Hcm,Q.3] Senior/Junior Java Developer

- Phát triển và bảo trì dịch vụ web cho công ty Nhật;
- Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình
- Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;
- Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
07/08/2017 - 31/08/2017

PHP Developer (District 1)

- Coordinate your task with team members in Vietnam.
- Write PHP code, unit testing and cross review code.
- Report and update your working progress on to your supervisor.

Mức lương 600 - 1,200 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh