Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 70 việc làm

Vieclambank.com
16/02/2017 - 02/04/2017

Phiên Dịch Tiếng Nhật/ Japanese Communicator/Brse (Urgent) (Công việc này đã hết hạn!)

- Tham gia trực tiếp vào việc biên, phiên dịch dự án về Công nghệ Thông tin (được training kiến thức cơ bản về CNTT nếu chưa có kinh nghiệm).
- Làm việc gián tiếp hoặc trực tiếp với khách hàng Nhật.
- Được làm việc bằng tiếng Nhật và đi công tác Nhật Bản

Mức lương 700 - 1,500 USD
Địa điểm Hà Nội, Đội Cấn
10/02/2017 - 27/03/2017

Urgent - Java Developer (Công việc này đã hết hạn!)

Language: html/css/javascript/java
FW:handlebars,Structs

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Tan Binh
10/02/2017 - 27/03/2017

C# Developer(4 Developer) (Công việc này đã hết hạn!)

Language:C#
FW:.Net MVC5(ASP.NET)
Development for Backend mainly as like Batch function.
Willing to learn the other programming Language.

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Tan Binh
17/01/2017 - 03/03/2017

PHP Developer (5 Developer) (Công việc này đã hết hạn!)

(1) PHP Developer(3 developer)
  Langugage:html/css/javascript/PHP
  FW:PHP(Flarum)、JS (Mithril)
  Development for WebSite and API between Application.

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Tan Binh
10/01/2017 - 24/02/2017

PHP Developer (Backend-Frontend) cho công ty Nhật mới mở (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty Nhật chuyên về tuyển dụng, nhân sự mới thành lập ở Việt Nam.
Sứ mệnh: Join cùng team để tạo nên website và hệ thống thực sự khác biệt và hấp dẫn người dùng sử dụng nhiều nhất

Mức lương 300 - 1000
Địa điểm Hà Nội, Hoàng Cầu, Đống Đa
14/12/2016 - 28/01/2017

Brse/Pm - Key Member- Cty mới tại Việt Nam, top 2 cty tại Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

Company's overview:
We're one of the leading IT software company in Japan. We're comprised of two primary divisions in Japan:
Entertainment and Lifestyle Support. Through these divisions, we are dedicated to the planning, development, and operation of smartphone applications, comparison websites for PC users, and reservation websites.
We strive to push our boundaries by venturing into new fields and businesses in order to secure long-term continuous growth.

Mức lương 2,000 - 2,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
06/01/2016 - 31/01/2017

Tuyển BrSE IT (Công việc này đã hết hạn!)

・Tiếp nhận yêu cầu dự án từ công ty mẹ ở Nhật thông qua web meeting, meeting trực tiếp (ở Việt Nam hoặc Nhật) hoặc tài liệu thiết kế được gởi từ Nhật.
・Viết tài liệu thiết kế chi tiết (tiếng Nhật, tiếng Việt), tạo estimate cho dự án, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.
・Quản lý tiến độ dự án, tiến độ các thành viên trong nhóm để báo cáo với cấp trên, hỗ trợ các thành viên trong nhóm khi cần thiết.
・Tiến hành kiểm tra cuối cùng trước khi release dự án xem có phù hợp với yêu cầu khách hàng hay không.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
06/01/2016 - 31/01/2017

Tuyển hơn 20 QC Engineer (Công ty IT Nhật rất lớn mới đầu tư vào Việt Nam) (Công việc này đã hết hạn!)

■テスト仕様の設計
コンシューマー向けのWebサービスやSmartPhoneアプリ開発におけるテスト分析、設計、実装を行って頂きます。

お客様の背景情報(※1)を把握した上で最適なテストケースを作成し品質リスクを最小限にします。

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hồ Chí Minh
06/01/2016 - 31/01/2017

Tuyển hơn 20 Project Manager (Công ty IT Nhật rất lớn mới đầu tư vào Việt Nam) (Công việc này đã hết hạn!)

■テスト業務のマネージメント
コンシューマー向けのWebサービスやSmartPhoneアプリ開発における
テストの計画、顧客提案、プロジェクトマネージメントが主な業務となります。

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hồ Chí Minh
08/10/2015 - 31/01/2017

Tuyển gấp BrSE (Bridge System Engineer)- Lương 2000 USD (Gross) (Công việc này đã hết hạn!)

Company overview:
A software development group company, a specialist of Domain Name service and Trademarks specializes in internal system application/ business oriented operation, website creation

Job description:

Mức lương 1,500 - 2,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh