Vieclambank.com Sign In

We found 79 jobs

Vieclambank.com
05/10/2018 - 19/11/2018

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính/Kế Toán

*** Tùy theo kinh nghiệm của ứng viên mà sẽ cân nhắc ở vị trí Staff hoặc Assistant Manager
- Đi đến công ty khách hàng, kiểm tra sổ sách kế toán, hệ thống nhân sự, phương thức kinh doanh, doanh thu... và phát hiện vấn đề phát sinh
- Tư vấn cho khách hàng cách giải quyết vấn đề (trao đổi với khách hàng Nhật)
- Khi đi đến nhà máy của khách hàng (Bình Dương, Đồng Nai..), đi xe đưa rước của công ty khách hàng

Salary 600 - 1,000 USD
Working location Ho Chi Minh, Q1
03/10/2018 - 17/11/2018

General Accountant (KCN Cái Mép - Bària Vũng Tàu)

- Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán;
- Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Salary 600 - 800 USD
Working location Ba Ria - Vung Tau, KCN Cái Mép
03/10/2018 - 17/11/2018

Thông Dịch kiêm Hỗ Trợ Văn Phòng (Công Ty Mới-Tiếng Anh/Hoa/Nhật)

*** Công ty mới thành lập của Nhật, đang cần tuyển thông dịch (mỗi thứ tiếng 1 người: Tiếng Anh / Hoa / Nhật)
*** Phỏng vấn skype, dự định 15/10

- Phụ trách thông dịch

Salary 400 - 600 USD
Working location Quang Ngai, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi
03/10/2018 - 30/11/2018

Senior Staff (Dist 1)

* Conduct routine accounting and tax services to clients:
- Review accounting entries and monthly accounting reports.
- Review monthly payroll and other liability according to payroll such as SIHIUI
- Review tax declaration, including VAT, PIT, CIT and FCT.

Salary 800 - 1,000 USD
Working location Ho Chi Minh, Dist 1
03/10/2018 - 30/11/2018

Junior Staff (Dist 1)

* Conduct routine accounting and tax services to clients:
- Input accounting entries into accounting software.
- Prepare monthly accounting reports.
- Calculate monthly payroll and other liability according to payroll such as SIHIUI.

Salary 500 - 700 USD
Working location Ho Chi Minh, Dist 1
01/10/2018 - 31/10/2018

General Accountant (Ngắn Hạn - Hồ Chí Minh)

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán mua vào, bán ra, ngân hàng, chi phí và các bút toán tổng hợp phát sinh hàng tháng
- Tính lương, PIT, bảo hiểm xã hội
- Phân bổ CCDC, TSCĐ
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Salary 500 - 700 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận 1
28/09/2018 - 12/11/2018

Phiên dịch trợ lý công ty Setup (Tiếng Nhật, công ty mới, Hòa Mạc)

- Phụ trách công việc hành chính như: Phiên dịch cho giám đốc người Nhật, các công việc hành chính, thủ tục setup, hỗ trợ kế toán,...)
- Quản lý nhân sự nhà máy.
- Hỗ trợ các công việc kế toán cho cty tư vấn kế toán (về kế toán công ty sử dụng tư vấn)
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Salary 800 - 1,500 USD
Working location Ha Nam
27/09/2018 - 11/11/2018

(Rất gấp) Trợ lí kế toán hành chính (tiếng Nhật, trường ĐH của Nhật)

- Hỗ trợ các công việc kế tóan cho kế tóan trưởng.
- Hỗ trợ các công việc hành chính cho trường.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Hung Yen, Ecopark
27/09/2018 - 31/10/2018

Tổng Vụ, Kế Toán Tiếng Nhật(Kcn Long Hậu)

- Thực hiện, quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận tổng vụ.
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
- Tính lương, bảo hiểm, theo dõi, cải tiến các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
- Điều phối, quản lý trang thiết bị, vật tư cho nhà xưởng.

Salary 800 - 1,000 USD
Working location Long An, KCN Long Hậu
27/09/2018 - 18/10/2018

Accountant Staff (Khoảng 2 năm kinh Nghiệm)

- Thực hiện công việc kế toán liên quan đến khoản thu và thuế.
- Hỗ trợ kế toán trưởng.
- Làm việc với phòng Sales những vấn đề liên quan đến kế toán.

Salary 400 - 570 USD
Working location Ho Chi Minh, Quận 1