Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 73 việc làm

Vieclambank.com
02/12/2016 - 16/01/2017

Sale Engineer (tiếng Anh hoặc Nhật, KCN Đình Vũ, Hải Phòng) (Công việc này đã hết hạn!)

Hỗ trợ Manager trong công việc của bộ phận Sale, MKT, XNK

Mức lương 400 - 450 USD
Địa điểm Hải Phòng, KCN Đình Vũ
01/12/2016 - 15/01/2017

Chief Accountant (Vsp1)- công ty Nhật mới (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty Nhật- SX bánh ở Nhật, mở rộng SX nguyên vật liệu để xuất qua Nhật làm bánh.
- Phụ trách tất cả công việc của một kế toán trưởng.
- Làm việc với cơ quan thuế VSP1, Binh Dương.
- Báo cáo với công ty mẹ ở Nhật.

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Bình Dương, VSP1
21/11/2016 - 05/01/2017

Staff for Sale, MKT, Import-Export Department (Công việc này đã hết hạn!)

Hỗ trợ Manager trong công việc của bộ phận Sale, MKT, XNK

Mức lương 400 - 450 USD
Địa điểm Hải Phòng, KCN Đình Vũ