Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
20/06/2018 - 04/08/2018

Kỹ Sư Nông Nghiệp - 3 person

- Cùng sếp người Nhật quản lý công việc trồng trọt.
- Hướng dẫn cho các người chăm sóc trồng trọt.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 300 - 350 USD
Địa điểm Lâm Đồng, Đơn Dương, Lâm Đồng