Vieclambank.com ログイン

検索結果 1

Vieclambank.com
20/06/2018 - 04/08/2018

Kỹ Sư Nông Nghiệp - 3 person

- Cùng sếp người Nhật quản lý công việc trồng trọt.
- Hướng dẫn cho các người chăm sóc trồng trọt.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

給与 300 - 350 USD
勤務地 ラムドン省, Đơn Dương, Lâm Đồng