Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 63 việc làm

Vieclambank.com
04/01/2017 - 18/02/2017

Nhân Viên QC- Công Ty Nhật, KCN Nhơn Trạch (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm thiết lập quy trình/tài liệu/kế hoạch kiểm soát chất lượng khi triển khai hàng mới.
- Đánh giá chất lượng công đoạn tiền sản xuất và sản xuất chính thức.
- Lập các báo cáo liên quan đến chất lượng, cải tiến chất lượng, giám sát chất lượng theo kế hoạch tuần/tháng.
- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
21/12/2016 - 04/02/2017

Các vị trí sản xuất tiếng Nhật cho dự án mới (6 vị trí) (Công việc này đã hết hạn!)

- Giám sát thực hiện lịch sản xuất, các công đoạn sản xuất
- Cải tiến các công đoạn sản xuất
- Giám sát nhân viên, quản lý nguồn nhân lực cho phòng
- Chịu trách nhiệm và xác định chất lượng sản xuất

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên, KCN Thăng Long 2
20/12/2016 - 03/02/2017

Thông Dịch Tiếng Nhật + Hỗ Trợ Sản Xuất / QC (KCN Biên Hòa 2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Thông dịch Tiếng Nhật tại hiện trường (sản xuất / QC) ⇒ tùy kinh nghiệm hoặc khả năng của ứng viên mà bố trí làm tại bộ phận sản xuất hay QC
- Ngoài ra sẽ hỗ trợ làm công việc khác tại hiện trường sản xuất
⇒ Support Tiếng Nhật và hỗ trợ công việc tại xưởng cho người Nhật

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Biên Hòa 2