Vieclambank.com Sign In

We found 7 jobs

Vieclambank.com
17/04/2018 - 01/06/2018

Nhân Viên HSE (KCN Phú Mỹ 3)

- Thanh tra an toàn lao động trong nhà máy. Làm báo cáo và họp các phòng ban liên quan
- Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, thiết bị... sao cho đảm bảo mức độ an toàn trong lao động
- Quản lý, thanh tra vấn đề môi trường. Thanh tra giám sát quy trình xử lý rác thải, nước thải trong nhà máy
- Làm báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ

Salary 7.000.000 - 9.000.000 VND
Working location Ba Ria - Vung Tau, KCN Phú Mỹ 3 (huyện Tân Thành)
03/04/2018 - 18/05/2018

Nhân viên an toàn (HSE Staff)

- Quản lý, giám sát thực hiện An toàn vệ sinh, môi trường, 5S trong nhà máy sản xuất
- Làm báo cáo định kỳ về chất thải, nước thải, quan trắc môi trường định kỳ
- Đào tạo An toàn vệ sinh, thực hiện khám sức khỏe cho công nhân viên mới
- Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Salary 400 - 600 USD
Working location Hung Yen, Ha Noi, Hai Duong, Hưng Yên (KCN Thăng Long 2). [Hải Dương, Hà Nội: có xe đưa đón]
19/03/2018 - 03/05/2018

(Hải Phòng-Kcn Vsip) Tuyển HSE Manager, y/c tiêng Anh

1- JOB SUMMARY
- Providing the guideline for safety, environmental & health to the company based on the target of company.
- Bring health and safety issues, unsafe acts and safety suggestions to management's team or correct those.
- Demonstrate ability to lead and manage team-based initiatives.

Salary 800 - 1,200 USD
Working location Hai Phong
05/01/2018 - 27/02/2018

Project Controller/ QS (waste water system or Construction Engineering) (This job is closed!)

- Schedule control of project.
- Cost/Budget control of project.
- Vender Control (Quality, Delivery, Contract Payment.
- Man Power arrangement of projects.

Salary Competitive
Working location Ho Chi Minh
15/11/2017 - 31/12/2017

HSE Assistant Manager (This job is closed!)

- Phụ trách an toàn, vệ sinh, môi trường, phòng chống tai nạn
- Lập tiêu chuẩn, quy chế, quy định liên quan đến ATVSMT, phòng chống tai nạn
- Lấy các loại chứng nhận liên quan đến ATVSMT, Phòng chống tai nạn và chịu trách nhiệm duy trì các chứng nhận đó
- Lên kế hoạch họp nội bộ liên quan đến ATVSMT, phòng chống tai nạn, thực hiện theo kế hoạch và lưu biên bản

Salary 700 - 900 USD
Working location Ba Ria - Vung Tau, KCN Phú Mỹ 2
18/10/2017 - 02/12/2017

Nhân viên vận hành và bảo trì hệ thống Xử lý nước thải- Vĩnh Phúc (This job is closed!)

-Phụ trách công việc vận hành và bảo trì cho hệ thống xử lý nước thải.
- Báo cáo cho trưởng nhóm vận hành.
- Các công việc khác sẽ được thảo luận trong phỏng vấn.

Salary 400 - 500 USD
Working location Vinh Phuc
18/10/2017 - 02/12/2017

Vinh Phuc- Senior Operator and Maintenance Engineer (Waste Water System) (This job is closed!)

- Preparation of report of operating and maintenance of Waste Water Treatment System.
- Maintenance of Mechanical and Electrical works of Waste Water System.
- Report to O & M Manager.

Salary 650 - 700 USD
Working location Vinh Phuc, Ba Thien 2IP