Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 55 việc làm

Vieclambank.com
29/11/2016 - 31/12/2016

(Rất gấp) HR Manager (nhà máy mới tại KCN Đồng Văn 2, Hà Nam) (Công việc này đã hết hạn!)

- Setup nhà máy tại Hà Nam
- Tuyển dụng công nhân.
- Phụ trách toàn bộ hành chính nhân sự của nhà máy

Mức lương 20.000.000 - 36.000.000 VND
Địa điểm Hà Nam
26/11/2016 - 31/12/2016

Tuyển nhân viên hành chính nhân sự tiếng Nhật(Đình Vũ,Hải phòng) (Công việc này đã hết hạn!)

- Xếp lịch họp, dịch tiếng Nhật cho Giám đốc và thư ký.
- Nêu ra các ý kiến góp ý cải cách cơ cấu lương và các chế độ khác.
- Làm các công việc về nhân sự khác được giao bơi HR manager.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 400 - 650 USD
Địa điểm Hải Phòng
21/11/2016 - 30/12/2016

Gấp: Tuyển nhân viên phụ trách Nhân sự (Công ty Nhật, sử dụng tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

+ HR Administration: improve the method to manage the personnel files, Human Resources, Information system, labor contract/contract renewal process, termination/disciplinary process, HR documents and reports….

+ Take part in design and develop HR software system

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hải Phòng, KCN Đình Vũ
14/11/2016 - 26/12/2016

Tuyển nhân viên nhân sự tổng vụ tiếng Nhật(Thăng Long 2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách các công việc nội bộ,nhân sự.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 600 USD
Địa điểm Hưng Yên
04/11/2016 - 19/12/2016

Admin Manager (Công Ty Nhật- KCN Nhơn Trạch) (Công việc này đã hết hạn!)

Hành chính quản trị:
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác Hành chính quản trị.
- Quản lý và phân công công việc trong phòng và theo dõi việc thực hiện.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc và kết quả hoạt động của phòng.

Mức lương 10.000.000 - 18.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai