Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
17/08/2015 - 24/08/2015

Design staff ( 02 Persons sẽ được đào tạo tại Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

- Vẽ thiết kế máy móc.
- Sẽ được đào tạo về các máy tự động, máy NC, máy mài.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 300 - 500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh