Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

Vieclambank.com
20/01/2016 - 05/02/2016

Design staff (Công việc này đã hết hạn!)

- Vẽ thiết kế máy móc.
- Sẽ được đào tạo về các máy tự động, máy NC, máy mài.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 300 - 400 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
17/11/2015 - 17/12/2015

Quản lý Diecast Đúc Nhôm ( Biết Tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý nhân viên làm tại bộ phận Đúc Nhôm tại nhà máy sản xuất.
- Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên người Nhật.
- Nội dung công việc sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vân.

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9
28/10/2015 - 30/11/2015

General Manager - Sales Dept (Công việc này đã hết hạn!)

- Leading sales division as GM
- Supervise 03-04 managers in Division
- Supervise totally around 20 staff including managers in sales division.
- Coordination activity with service and spare part Dept.

Mức lương >= 1,500 USD
Địa điểm Hà Nội
22/10/2015 - 06/12/2015

Truck Maintainance & Repair Manager (Công việc này đã hết hạn!)

- Lead the activities of the maintenance department to ensure that fleet and heavy equipment is available, dependable and safe at all times.
- Oversee maintenance preventative maintenance program and ensure compliance with corporate policies and government regulations
- Analyze maintenance costs and provide recommendations on fleet utilization and replacement.
- Track fleet usage and maintain accurate inventory of equipment.

Mức lương 20.000.000 - 30.000.000 VND
Địa điểm Hải Phòng, Bắc Ninh
22/10/2015 - 06/12/2015

Quản lý an toàn và kỹ thuật (Assistant Manager) (Công việc này đã hết hạn!)

- Tham gia vào việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên và lái xe của phòng vận tải
- Tham gia việc nghiên cứu, xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa các quy trình, quy định làm việc của phòng vận tải
- Trực tiếp hoặc đốc thúc việc giám sát việc thực hiện các quy trình, nội quy làm việc làm việc của phòng vận tải và của công ty
- Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp điều tra, xử lý các tai nạn, sự cố, vi phạm của lái xe, nhân viên của công ty, lái xe của nhà thầu.

Mức lương 13.000.000 - 20.000.000 VND
Địa điểm Bắc Ninh, Hải Phòng