Vieclambank.com Sign In

We found 4 jobs

Vieclambank.com
10/08/2018 - 24/09/2018

Sales Manager (Tiếng Anh, Q Phú Nhuận)

- Là công ty quảng cáo kinh doanh các dịch vụ biển quảng cáo ngàoi trời.
- Phát triển mạng lưới khách hàng.
- Hoạch định chiến lược kinh doanh.
- Quản lý nhân viên trong phòng kinh doanh.

Salary 1,000 - 1,200 USD
Working location Ho Chi Minh
07/02/2018 - 24/03/2018

Strategic Planner and Strategic Planning Manager (Advertising Company) (This job is closed!)

- Make strategy of advertising campaign for the new products.
- Analyze and understand the market of products to give great and suitable advertising.
- Consult and Work with a lot of other departments of the company and the clients.
- Other tasks to be discussed when interviewing.

Salary 700 - 2,000 USD
Working location Ho Chi Minh, District 1
29/01/2018 - 31/03/2018

Website Designer ( Up to $1500) (This job is closed!)

Design website by using Illustrator & Photoshop.

Salary 1,500 USD
Working location Ho Chi Minh, District 1
05/01/2018 - 19/02/2018

(LƯƠNG HẤP DẪN) Business Development Manager (Medical Product) (This job is closed!)

- Thực hiện các công việc liên quan tới marketing, tư ván, bán hàng, chăm sóc khách hàng … với các sản phẩm thiết bị y tế và thiết bị kiểm tra
- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực miền Bắc
- Báo cáo cho Giám đốc kinh doanh người Nhật

Salary 1,500 - 3,500 USD
Working location Ha Noi