Vieclambank.com Sign In

We found 14 jobs

Vieclambank.com
15/01/2018 - 20/01/2018

Advertising Account Director (This job is closed!)

Strategic planning
- Orientation, strategic planning, development of the group of people to manage the structure, scale, direction of development
- Orientation, strategic planning for designated and out-of-quarter plans
- Responsible for the strategic planning of the group management

Salary Negotiable
Working location Ho Chi Minh
09/01/2018 - 23/02/2018

BrSE - Japanese N2~ (Up To $2,500 )

Our company is working with global clients who always put priority on the quality so we are looking for BSE engineer position with below qualifications (send CV in Japanese).

■ What You Will Do
- Can read and understand technical documentation/instruction in Japanese

Salary 2,500 USD
Working location Ho Chi Minh, District 1
09/01/2018 - 23/02/2018

Website Designer ( Up to $1500)

Design website by using Illustrator & Photoshop.

Salary 1,500 USD
Working location Ho Chi Minh, District 1
05/01/2018 - 19/02/2018

(LƯƠNG HẤP DẪN) Business Development Manager (Medical Product)

- Thực hiện các công việc liên quan tới marketing, tư ván, bán hàng, chăm sóc khách hàng … với các sản phẩm thiết bị y tế và thiết bị kiểm tra
- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực miền Bắc
- Báo cáo cho Giám đốc kinh doanh người Nhật

Salary 1,500 - 3,500 USD
Working location Ha Noi
20/12/2017 - 03/02/2018

[HN] Sale Manager (Digital)

- Build up and manage sales team to sell contextual and media ads.
- Maintain good relationships with clients to ensure continuous business growth.
- Ensure on-time delivery and quality of advertisements.
- Ensure timely advertising billing and payment for customers

Salary Negotiable
Working location Ha Noi
20/12/2017 - 03/02/2018

[HCM] Senior Sales (Digital)

- Sell ad placements
- Develop and maintain partners database
- Increase awareness of company’s capabilities to existing and prospective clients
- Develop business—build and maintain good relationships with clients

Salary Negotiable
Working location Ho Chi Minh
20/12/2017 - 03/02/2018

Senior Sales (Digital)

- Sell ad placements
- Develop and maintain partners database
- Increase awareness of company’s capabilities to existing and prospective clients
- Develop business—build and maintain good relationships with clients

Salary Negotiable
Working location Ha Noi
20/12/2017 - 03/02/2018

Sale Manager (Digital)

- Build up and manage sales team to sell contextual and media ads.
- Maintain good relationships with clients to ensure continuous business growth.
- Ensure on-time delivery and quality of advertisements.
- Ensure timely advertising billing and payment for customers

Salary Negotiable
Working location Ho Chi Minh, District 1
11/12/2017 - 25/01/2018

[Hcm,Bt] 3D Graphic Designer

Công ty đang tìm kiếm đội ngũ 3D Artist trẻ và thật sự nhiệt huyết để có thể cùng nhau củng cố nền tảng Graphic Game 3D PC hiện hữu, hướng đến phiên bản chạy trên mobile ở tất cả các hệ điều hành Android, iOS
● Sản phẩm: Game trực tuyến cộng đồng GAME GRAPHIC TEAM (có kinh nghiệm 1 năm trở lên)
● Phương châm
Năng động, đột phá và luôn hướng về phía trước - Chúng tôi đang tìm kiếm các tác nhân nồng cốt để cùng nhau phát triển trong ánh nắng sáng tạo và thành công

Salary 500 - 1,000 USD
Working location Ho Chi Minh
07/11/2017 - 22/12/2017

[Hcm,Q.1] Sale Manager/Sale Executive (This job is closed!)

Salary 550 - 700 USD
Working location Ho Chi Minh, District 1