Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

Vieclambank.com
26/01/2018 - 12/03/2018

Trợ lý sản xuất chương trình thời tiết (tiếng Nhật, nội thành, đào tạo tại Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

- Tổ chức, hỗ trợ thực hiện chương trình
- Đi đào tạo và công tác tại Nhật

Mức lương 800 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nội
15/01/2018 - 20/01/2018

Advertising Account Director (Công việc này đã hết hạn!)

Strategic planning
- Orientation, strategic planning, development of the group of people to manage the structure, scale, direction of development
- Orientation, strategic planning for designated and out-of-quarter plans
- Responsible for the strategic planning of the group management

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
20/12/2017 - 03/02/2018

[HN] Sale Manager (Digital) (Công việc này đã hết hạn!)

- Build up and manage sales team to sell contextual and media ads.
- Maintain good relationships with clients to ensure continuous business growth.
- Ensure on-time delivery and quality of advertisements.
- Ensure timely advertising billing and payment for customers

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội
20/12/2017 - 03/02/2018

[HCM] Senior Sales (Digital) (Công việc này đã hết hạn!)

- Sell ad placements
- Develop and maintain partners database
- Increase awareness of company’s capabilities to existing and prospective clients
- Develop business—build and maintain good relationships with clients

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
20/12/2017 - 03/02/2018

Senior Sales (Digital) (Công việc này đã hết hạn!)

- Sell ad placements
- Develop and maintain partners database
- Increase awareness of company’s capabilities to existing and prospective clients
- Develop business—build and maintain good relationships with clients

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hà Nội