Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

Vieclambank.com
23/08/2016 - 07/10/2016

Trading cum Logistics Operator (2 vị trí: 1 tiếng Nhật , 1 tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách toàn bộ các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam sang Nhật và ngược lại.
- Phụ trách giám sát/ phát hành các chứng từ liên quan đến thương mại, xuất nhập khẩu.
- Phụ trách liên lạc với cơ quan Hải quan, các cơ quan nhà nước có liên quan đến nghiệp vụ.
- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương 700 - 2,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 3