Vieclambank.com Sign In

We found 3 jobs

Vieclambank.com
13/02/2018 - 31/03/2018

HR Staff(Kcn Cái Mép - Baria Vũng Tàu)

- Quản lý nguồn nhân sự nội bộ
- Tuyển dụng theo yêu cầu các bộ phận.
- Chấm công, quản lý tăng ca, Tính lương, BHXH các loại, PIT cho người việt và người Nhật.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.

Salary 500 - 600 USD
Working location Ba Ria - Vung Tau, KCN Cái Mép
15/11/2017 - 31/12/2017

HSE Assistant Manager (This job is closed!)

- Phụ trách an toàn, vệ sinh, môi trường, phòng chống tai nạn
- Lập tiêu chuẩn, quy chế, quy định liên quan đến ATVSMT, phòng chống tai nạn
- Lấy các loại chứng nhận liên quan đến ATVSMT, Phòng chống tai nạn và chịu trách nhiệm duy trì các chứng nhận đó
- Lên kế hoạch họp nội bộ liên quan đến ATVSMT, phòng chống tai nạn, thực hiện theo kế hoạch và lưu biên bản

Salary 700 - 900 USD
Working location Ba Ria - Vung Tau, KCN Phú Mỹ 2
01/09/2017 - 31/10/2017

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật(Kcn Phú Mỹ 2) (This job is closed!)

- Thông, phiên dịch tại văn phòng và hiện trường sản xuất.
- Thông phiên dịch, trợ lý cho người Nhật
- Hỗ trợ các công việc khác được giao

Salary 700 - 900 USD
Working location Ba Ria - Vung Tau, KCN Phú Mỹ 2