Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 13 việc làm

Vieclambank.com
05/12/2016 - 31/01/2017

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự(Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý và giám sát việc thực hiện Nội quy – quy chế văn hoá Công ty.
- Liên hệ với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các hoạt động hành chánh của công ty.
- Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, tổ chức sự kiện của công ty.
- Soạn thảo – lưu trữ văn bản hành chính (Thông báo, giấy mời, biên bản, công văn, …).

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu, KCN Cái Mép
16/09/2016 - 06/10/2016

Production Assistant Engineer (KCN Phú Mỹ 2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Supporting senior engineers to make reports, setting up production lines.
- Improving quality & productivity
- Making training document for production operators.
- Monitoring daily target of production.

Mức lương 500 - 600 USD
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu, KCN Phú Mỹ 2
22/08/2016 - 06/10/2016

QC Engineer (KCN Phú Mỹ 2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Make Product drawing.
- Make manufacturer instruction.
- Make manufacturer specification procedures or documentation submit to customer.

Mức lương 500 - 600 USD
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu, KCN Phu My 2