Vieclambank.com Sign In

We found 52 jobs

Vieclambank.com
23/11/2017 - 07/01/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - Bình Dương (This job is closed!)

 Cài đặt, hiệu chỉnh thiết bị
 Xác nhận tình trạng thiết bị trước khi sản xuất hàng loạt
 Tổng hợp, phân tích dữ liệu
 Biên soạn tài liệu kỹ thuật

Salary 5000000 - 8000000
Working location Binh Duong
17/11/2017 - 28/12/2017

Gấp- Kỹ sư điện (PLC máy móc- Bình Dương) (This job is closed!)

- Thực hiện các công việc lập trình, thiết kế điện cho máy móc tự động.
- Lập trình PLC.

Salary 10.000.000 - 15.000.000 VND
Working location Binh Duong