Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 65 việc làm

Vieclambank.com
07/09/2016 - 12/10/2016

(Staff) Sub Leader Line Lắp Ráp Tự Động (Tiếng Nhật-Vsip2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý công nhân trong line lắp ráp (tự động - full auto)
- Sắp xếp, lên kế hoạch sản xuất trong line
- Giám sát tiến độ, đảm bảo thực tích sản xuất đúng kế hoạch để không ảnh hưởng đến các công đoạn khác
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm

Mức lương 450 - 550 USD
Địa điểm Bình Dương, VSIP2
01/09/2016 - 29/09/2016

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Nhà Máy (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ phiên dịch các tài liệu kỹ thuật, sản xuất , chất lượng.
- Dịch cho các chuyên gia, kỹ sư Nhật.
- Dịch các cuộc họp trong phòng.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 350 - 500 USD
Địa điểm Bình Dương, VSIP1
30/08/2016 - 30/09/2016

Assistant -Trợ lý Trưởng Phòng Thiết Kế (Công việc này đã hết hạn!)

- Các công việc hỗ trợ Trưởng phòng thiết kế (người Nhật).
- Tham gia làm việc cùng nhóm Khai phát, thiết kế dự án.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 500 - 600 USD
Địa điểm Bình Dương, KCN Visip 2
23/08/2016 - 07/10/2016

Production Manager (2 Vị Trí, 2 Bộ Phận) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý toàn bộ hệ thống sản xuất, nhân viên trong bộ phận.
- Phối hợp với các bộ phận khác đưa ra tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng thành phẩm, nguyên liệu đầu vào.
- Quản lý điều phối nguyên liệu, máy móc, con người đảm bảo kế hoạch sản xuất.
- Hướng dẫn team leader, nhân viên đảm bảo đạt được các mục tiêu về an toàn, chất lượng, chi phí, sản xuất và quá trình sản xuất, phương pháp làm việc hiệu quả.


Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Bình Dương, KCN Mỹ Phước 3
22/08/2016 - 30/09/2016

Quản Lý Nhà Máy (Tiếng Nhật - KCN Mỹ Phước 3) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động nhà máy (quy mô nhỏ)
- Quản lý nhân công, tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm
- Quản lý hoạt động nhà máy sao cho đúng với tiêu chuẩn ISO để có thể lấy chứng nhận
- Support, báo cáo trực tiếp cho người Nhật

Mức lương 500 - 800 USD
Địa điểm Bình Dương, KCN Mỹ Phước 3