Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
23/08/2017 - 07/10/2017

Trợ lý giám đốc sản xuất người Nhật

- Thông dịch trong xưởng sản xuất khi có chuyên gia qua hỗ trợ.
- Dịch tài liệu liên quan về sản xuất
- Là người nối kết giữa xưởng sản xuất với các yêu cầu có trong đơn hàng của khách hàng.
- Hỗ trợ công việc cho sếp người Nhật.

Mức lương 500 - 700
Địa điểm Bình Phước