Vieclambank.com ログイン

検索結果 2

Vieclambank.com
11/01/2018 - 25/02/2018

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Làm Việc Tại Bình Phước (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Quản lý sản xuất và chất lượng trong xưởng.
- Thông phiên dịch cho Giám đốc người Nhật.
- Hỗ trợ công việc cho sếp người Nhật.
- Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

給与 400 - 600 USD
勤務地 ビンフック省, KCN Chơn Thành
29/12/2017 - 12/01/2018

Trợ lý giám đốc sản xuất người Nhật (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Thông dịch trong xưởng sản xuất khi có chuyên gia qua hỗ trợ.
- Dịch tài liệu liên quan về sản xuất
- Là người nối kết giữa xưởng sản xuất với các yêu cầu có trong đơn hàng của khách hàng.
- Hiểu rõ qui trình sản xuất và đảm bảo tiến độ sản xuất đúng theo yêu cầu.

給与 500 - 1000
勤務地 ビンフック省