Vieclambank.com Sign In

We found 4 jobs

Vieclambank.com
03/01/2018 - 17/02/2018

Branch Sales Manager (Khu vực Cần Thơ) (This job is closed!)

- Manage sales team, conduct training sales staff to becomes trade representatives of the company. Perform administrative tasks for the sales staff.
- Ensure sales targets according to the assigned targets, give the targets to sales sales. Establish the goals implementation plan and extend to sales staff.
- Establish approaching methods for each customer and train sales staff.
- Organize customer conferences, display, exhibition.

Salary 1,000 - 1,200 USD
Working location Can Tho
20/12/2017 - 21/01/2018

AFTER SALES / Technical Support - Can Tho (This job is closed!)

 Understands the relation between machine and its various applications – ability to connect
the two and suggest optimal solutions to customers
 Monitors the parts inventory and anticipates parts needs in light of future promotions, new
model years, trends, and suggested stock orders

Salary 7.000.000 - 10.000.000 VND
Working location Can Tho
16/11/2017 - 31/12/2017

AFTER SALES / Technical Support (This job is closed!)

 Understands the relation between machine and its various applications – ability to connect
the two and suggest optimal solutions to customers
 Monitors the parts inventory and anticipates parts needs in light of future promotions, new
model years, trends, and suggested stock orders

Salary 5.000.000 - 12.000.000 VND
Working location Can Tho
20/09/2017 - 04/11/2017

Branch Sales Manager (máy móc cầm tay- khu vực Cần Thơ) (This job is closed!)

- Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh của khu vực Cần Thơ.
- Thiết lâp và thực hiện đảm bảo mục tiêu doanh số của bộ phận.
- Đào tạo cho nhân viên về phương pháp tiếp cận khách hàng và mục tiêu, theo dõi cách tiếp cận của nhân viên để đề ra cách khắc phục và huấn luyện lại sao cho hiệu quả.
- Tổ chức cuộc hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm, lên kế hoạch chương trình khuyến mại.

Salary Competitive
Working location Can Tho