Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 138 việc làm

Vieclambank.com
20/04/2017 - 04/06/2017

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Xuất(Kcn Nhơn Trạch 3) (Công việc này đã hết hạn!)

- Set up, quản lý bộ phận kỹ thuật sản xuất.
- Lập trình máy móc cho sản xuất, xử lý các sự cố khi máy móc hoạt động.
- Quản lý việc sữa chữa, bảo trì hệ thống máy móc, kỹ thuật sản xuất của công ty.
- Nắm bắt, ghi chép hiện trạng của máy móc để có phương án đối phó, kịp thời, không làm gián đoạn quy trình sản xuất.

Mức lương 800 - 2,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Nhơn Trạch 3
18/04/2017 - 02/06/2017

Nhân Viên Tư Vấn, Tuyển Dụng Nhân Sự- Công Ty Nhật, KCN Long Đức (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ, tư vấn, tuyển dụng nhân sự cho các công ty Nhật.
- Hỗ trợ các công việc hành chánh khác.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai
18/04/2017 - 02/06/2017

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa- Công Ty Nhật, KCN Nhơn Trạch (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ các công việc biên- phiên dịch tiếng Hoa.
- Hỗ trợ phiên dịch tiếng Hoa trong cuộc họp, dưới sản xuất.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 5.000.000 - 15.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
13/04/2017 - 13/06/2017

Nhân Viên Vận Hành Máy- Công Ty Nhật, KCN Long Đức (Công việc này đã hết hạn!)

- Vận hành các máy cơ, CNC trong nhà xưởng.
- Hỗ trợ các công việc mài lưỡi cưa.
- Hỗ trợ các công việc khác trong sản xuất.

Mức lương 7.600.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
12/04/2017 - 27/05/2017

Trưởng Nhóm và Giám sát cho Phòng Lắp ráp ( 02 vị trí) (Công việc này đã hết hạn!)

- Xúc tiến PDCA để đạt mục tiêu phòng
- Đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch đã đề ra
- Đảm bảo tuân thủ tao tác tiêu chuẩn để đam bảo về mặt An toàn và Chất lượng
- Liên lạc các phòng ban liên quan để xúc tiến việc cải thiện các vấn đề phát sinh

Mức lương 500 - 800 USD
Địa điểm Đồng Nai
12/04/2017 - 27/05/2017

Nhân viên Biên Phiên Dịch (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ dịch văn bản và bảp quản giấy tờ.
- Quản lý về ngày nghỉ phép cho công nhân trong xưởng sản xuất.
- Phiên dịch cho Sếp người Nhật khi xuống xưởng.
- Công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 350 - 450 USD
Địa điểm Đồng Nai
11/04/2017 - 26/05/2017

QA Staff / Supervisor (Công việc này đã hết hạn!)

Tùy theo kinh nghiệm và vị trí hiện tại của ứng viên mà tuyển dụng ở vị trí quản lý QA hay nhân viên QA
※Quản lý bộ phận QA, phụ trách đối ứng khách hàng (đối ứng than phiền, đối ứng thanh tra khách hàng..)
※Nhân viên QA: thanh tra công đoạn, đảm bảo chất lượng. Khi phát sinh than phiền, phối hợp các phòng ban điều tra, giải quyết...

Mức lương 500 - 800 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata
16/03/2017 - 31/05/2017

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Hoa(Kcn Long Đức) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý hệ thống sản xuất trong các bộ phận vận hành máy, kiểm hàng..
- Phối hợp với các bộ phận khác đưa ra tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng thành phẩm, nguyên liệu đầu vào.
- Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi, quản lý điều phối nguyên liệu, máy móc, con người đảm bảo kế hoạch sản xuất.
- Hỗ trợ thông phiên dịch chỉ đạo công việc ở xưởng sản xuất.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức