Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 128 việc làm

Vieclambank.com
27/07/2017 - 10/09/2017

Nhân Viên Kế Toán Nhân Sự- Tiếng Anh, KCN Long Đức

- Phụ trách các công việc bên kế toán.
- Phụ trách các công việc tiền mặt, tính lương, tính bảo hiểm.
- Hỗ trợ các công việc cho kế toán trưởng.
- Hỗ trợ các công việc khác trong văn phòng.

Mức lương 8.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
27/07/2017 - 10/09/2017

Quản lý sản xuất ( công ty Nhật, KCN Amata Đồng Nai)

- Chuẩn bị các phương tiện cần thiết cho việc tạo sản phẩm
- Tiến hành vệ sinh chung khu vực sản xuất, vệ sinh thiết bị, máy móc
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy trước khi sản xuất : các thông số về thời gian hàn, thời gian làm mát..
- Cài đặt ( nếu có) các áp lực dầu, áp lực nước, điểm thiết lập, nhiệt độ dầu, nhiệt độ nước …

Mức lương 15.000.000 - 18.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
20/07/2017 - 03/09/2017

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng- Tiếng Nhật, KCN Long Đức

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến văn phòng, tổng vụ.
- Hỗ trợ phiên dịch tiếng Nhật cho sếp Nhật.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 400 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai
20/07/2017 - 30/08/2017

Tuyển Nữ Làm Việc Tại Nhật (Tiếng Nhật N3 trở lên)

- Làm cầu nối trung gian liên lạc giữa công ty mẹ bên Nhật và nhà máy tại VN
- Tính định mức, làm thủ tục xuất nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm từ Nhật Bản sang VN, và ngược lại
- Quản lý chất lượng, kiểm tra sản phẩm được làm từ nhà máy VN xuất sang Nhật
- Sẽ được đào tạo nghiệp vụ trên tại Nhật

Mức lương 180000 YEN
Địa điểm Nhật Bản (Kobe)
19/07/2017 - 31/08/2017

Kế Toán Giá Thành(Kcn Long Đức)

- Thiết lập tiêu chuẩn giá sản phẩm.
- Kiểm soát giá thành, cân đối giá thực với tiêu chuẩn giá thành sản phẩm.
- Báo cáo thu, chi đầu ra đầu vào nguyên vật liệu và sản phẩm.
- Theo dõi công nợ

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
14/07/2017 - 28/08/2017

Legal staff

- Advise on legal aspect concerning Company regulations, contracts, transactions, new company’s establishment and operation ….
- Clear up all legal queries, update new legal document relating to the Company's operation and business
- Summarize legal documents in English (if there isn't English Version) and other documents if such documents are especially relating legal aspect.
- Advise on legal aspect concerning preparing dossiers, carrying out administrative procedure (or self - preparing, carrying out administrative procedure if appointed)

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Duc
13/07/2017 - 18/08/2017

Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động (Làm Việc Tại Nhật-Osaka) (Công việc này đã hết hạn!)

- Làm việc tại chi nhánh công ty ở Nhật (Osaka)
- Sử dụng phần mềm (Autocad, Solidwork) thiết kế máy tự động hóa
- Trao đổi công việc trực tiếp với chuyên gia Nhật

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Nhật Bản (Osaka)
12/07/2017 - 26/08/2017

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng- Công Ty Nhật, KCN Amata Biên Hòa

- Hỗ trợ các công việc QA/ QC trong sản xuất.

- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tiếng Nhật trong sản xuất.

Mức lương 300 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai
12/07/2017 - 26/08/2017

Quản Lý Sản Xuât- Tiếng Nhật, KCN Amata

- Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ sản xuất.
- Quản lý quy trình hoạt động trong sản xuất.
- Quản lý công nhân viên trong xưởng sản xuất khoảng hơn 20 người.
- Quản lý các công việc khác trong sản xuất.

Mức lương 450 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai
12/07/2017 - 11/08/2017

Tổng Vụ Nhân Sự (Supervisor-Tiếng Nhật-Kcn Amata) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách các công việc liên quan tổng vụ, nhân sự
- Sử dụng Tiếng Nhật trong công việc, báo cáo cho người Nhật

Mức lương 600 - 700 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata