Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 72 việc làm

Vieclambank.com
18/08/2016 - 02/10/2016

Logistic Staff (Công ty Nhật- KCN Long Đức) (Công việc này đã hết hạn!)

- Trợ lý cho quản lý xuất- nhập khẩu.
- Làm thủ tục hải quan, kê khai hải quan, giao nhận hàng hóa và chứng từ xuất nhập khẩu.
- Chịu trách nhiệm về hàng hóa được giao.
- Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành công việc, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Mức lương 7.000.000 - 10.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
11/08/2016 - 11/10/2016

Nhân viên tiếng Hoa - Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

* Phiên dịch Phòng Nhân Sự (tiếng Nhật)
- Hỗ trợ phiên dịch cho phòng nhân sự.
- Một số yêu cầu khác trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 7.000.000 - 8.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata