Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 32 việc làm

Vieclambank.com
01/11/2016 - 10/12/2016

(Gấp)Trợ lý (AM) quản lý bảo dưỡng kỹ thuật (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý vận hành,bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và cáo cáo tình hình Sếp người Việt.

Mức lương 900 USD
Địa điểm Hải Dương
28/10/2016 - 02/12/2016

(KCN Tân Trường - HD) Trưởng phòng quản lý môi trường - Ủy ban an toàn vệ sinh Cty Nhật. (Công việc này đã hết hạn!)

+ Đảm nhiệm hệ thống môi trường công ty bao gồm vận hành hệ thống xử lý nước thải, quản lý hóa chất-dung môi hữu cơ theo luật định.
+ Đảm nhiệm vận hành ủy ban an toàn vệ sinh, tuần tra an toàn hàng tháng, tổ chức họp và báo cáo an toàn hàng tháng.
+ Tập hợp thống kê các thông số môi trường gửi cho tập đoàn.
+ Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 900 - 1,000 USD
Địa điểm Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên