Vieclambank.com Sign In

We found 67 jobs

Vieclambank.com
29/08/2018 - 13/10/2018

(DINH VU IZ) LEGAL STAFF (This job is closed!)

1. Updating all new legal regulations and analyzing its potential impacts on company's operation.
2. Advice for BOD and Department/ Division about legal problems related to business activities of company.
3. Advise and prepare legal documents, join to resolve/litigate generated problems about disputing rights between partner companies and labor.
4. Consider and decide Contracts and internal documents before submitting to BOD for signature and issuing.

Salary 350 - 550 USD
Working location Hai Phong, Hai Duong
29/08/2018 - 13/10/2018

Coordinator (Assistant for Project Manager (Hai Phong) (This job is closed!)

- Assistant for Project Manager.
- Communication works with Client and Consultant.
- In charge of Admin works.
- Support for site PC.

Salary Competitive
Working location Hai Phong
29/08/2018 - 20/10/2018

Project Controller (Administration Manager) in Hai Phong (This job is closed!)

- Project Schedule Control for project of waste water treatment in Hai Phong
- Payment Control and preparation for the payment to Vender as well as the claim for payment to the Client
- Budget Control and Vender Control
- Coordination with the client and consultant

Salary 1,000 - 1,200 USD
Working location Hai Phong
21/08/2018 - 05/10/2018

(Gấp-Đình VŨ) Tuyền 20 thợ lắp dựng, 5 thợ hàn, 10 thợ sơn và lao động phổ thông (This job is closed!)

+ Làm các công việc liên quan ở phòng sản xuất
+ Chi tiết trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Salary Negotiable
Working location Hai Duong, Hai Phong
17/08/2018 - 01/10/2018

Nội thành Hải Phòng - CHUYÊN VIÊN Marketing (LƯƠNG CỰC HẤP DẪN) (This job is closed!)

- Lập và quản trị kế hoạch Marketing cho từng dự án doanh nghiệp
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Salary 1,500 USD
Working location Ha Noi, Hai Phong
14/08/2018 - 28/09/2018

(Nomura Hai Phong-Gấp) Maintenance Manager (This job is closed!)

- Quản lý bảo trì toàn bộ các thiết bị, máy móc của công ty
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Salary 500 - 1,000 USD
Working location Hai Phong
14/08/2018 - 28/09/2018

(Nomura Hai Phong-Gấp) Cải tiến sản xuất, chất lượng (Kaizen) (This job is closed!)

- Hỗ trợ các giám đốc bộ phận cải tiến hoạt động sản xuất, chất lượng của công ty đạt hiệu quả tốt hơn
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Salary 700 - 1,000 USD
Working location Hai Phong
14/08/2018 - 28/09/2018

(Nomura Hai Phong-Gấp) Purchase Assistant Manager (This job is closed!)

- Hỗ trợ trưởng phòng quản lý và làm việc/đàm phán với các nhà cung cấp của công ty
- Thỉnh thoàng phải đi công tác trong nước và một số nước khác như Nhật Bản, Thái Lan
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Salary 600 - 800 USD
Working location Hai Phong
14/08/2018 - 28/09/2018

(Nomura Hai Phong-Gấp) QC/QA Assistant Manager (This job is closed!)

- Hỗ trợ trưởng phòng quản lý các hoạt động chất lượng của công ty
- Thỉnh thoàng phải đi công tác trong nước và một số nước khác như Nhật Bản, Thái Lan
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Salary 600 - 800 USD
Working location Hai Phong
10/08/2018 - 24/09/2018

(HẢI THÀNH IZ) URGENT - Production Manager (HIGH Salary) (This job is closed!)

- Manage 14 workers currently, max 40 workers in the next year
- The company’s products: CUT, Processing, Assembly
- Moving new factory end of this year (same industrial zone in Hai Thanh, Duong Kinh, Hai Phong)
- Set up standard in production line

Salary Negotiable
Working location Hai Phong