Vieclambank.com ログイン

検索結果 209

Vieclambank.com
12/03/2019 - 26/04/2019

(TRANG Due-Hai PHONG) Customer Satisfaction Manager (~$2000)

The Customer Satisfaction Manager will provide strategic leadership and direction for the delivery of pre- and post-sales services and support to clients/customers. This position will manage all facets of customer retention including participating in the resolution of customer concerns and defining and developing a customer contact strategy.
Job Responsibilities:
• Analyzes operational processes, escalation procedures and performs training needs assessments for identifying opportunities for service delivery improvements and value add to the customer/clients.
• Liaises between customers and manufacturing, field service, order processing and accounting to resolve status, production, delivery and billing inquiries.

給与 2,000 USD
勤務地 ハノイ市, ホーチミン市, ハイフォン市, ハイズオン省
12/03/2019 - 26/04/2019

(TRANG Due-Hai PHONG) Supply Chain Planning Manager (~$2000)

1. Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).
2. Liaison with Procurement, CS & Production Team for all issues to meet Customer’s requirement
3. Ensure rapid and decisive elimination of material & product readiness problems by interfacing with Material Availability, Order Fulfillment resources in the right time, right place and right part.
4. Warehouse Activities (Goods Receive & Handling, Inventory, FIFO, Min-Max, Safety Stock..)

給与 2,000 USD
勤務地 ハイズオン省, ハイフォン市, ホーチミン市, ハノイ市
12/03/2019 - 13/05/2019

Nhân Viên Quản Lý QC Tiếng Hoa- Công Ty Nhật, Q. Phú Nhuận

- Theo dõi các công việc liên quan đến quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm, kiểm phẩm, hàng mẫu và quản lý nhân viên QC.
- Marketing.
- Tìm nhà sản xuất theo yêu cầu của công ty.
- Nhận hàng mẫu và giá từ nhà sản xuất. 

給与 10.000.000 - 15.000.000 VND
勤務地 ホーチミン市
08/03/2019 - 22/04/2019

Tổng Vụ - Nhân Sự (Hồ Chí Minh)

* Công ty mới thành lập cần nhân sự hỗ trợ set up văn phòng:
- Phụ trách các công việc nhân sự, hành chính: tuyển dụng, chấm công, phép, tính lương, bảo hiểm, quản lý hoạt động của văn phòng..
- Quản lý sổ sách, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng .... trong văn phòng.
- Hỗ trợ người Nhật, đối ứng khách hàng.給与 500 - 600 USD
勤務地 ホーチミン市, Quận 1
08/03/2019 - 22/04/2019

Admin cum Interpreter

- Hỗ trợ phiên dịch trong cuộc họp.
- Gặp gỡ khách hàng Nhật với Sếp và phiên dịch.
- Các công việc liên quan đến Admin như book hotel và nhà hàng, book xe cho Sếp, liên hệ với bank).
- Hỗ trợ một số dự án với Sếp ( đi khu công nghiệp AMATA Biên Hòa hay Bình Dương).

給与 800 - 900 USD
勤務地 ホーチミン市
08/03/2019 - 12/04/2019

Nhân Viên Thiết Kế (Ngành Tàu Thủy)

- Thiết kế động cơ máy trong tàu
- Thiết kế đường dẫn lắp đặt máy móc, thiết bị, ống dẫn pipe.. bên trong tàu
(Tùy theo kinh nghiệm và khả năng của ứng viên, công ty sẽ bố trí thiêt kế ở mảng nào)
- Sẽ được đào tạo cơ bản khi mới vào

給与 450 - 600 USD
勤務地 ホーチミン市, Q3
07/03/2019 - 29/03/2019

[GẤP] Thông Dịch Tiếng Nhật (Thủ Đức)

- Thông dịch Tiếng Nhật trong công ty (sẽ được bố trí dịch cho 1 số phòng ban như kỹ thuật, QC, sản xuất)
- Thông dịch tại cuộc họp liên quan giữa các phòng ban
- Biên dịch tài liệu kỹ thuật, báo cáo chất lượng...

給与 500 - 750 USD
勤務地 ホーチミン市, KCX Linh Trung, Thủ Đức
07/03/2019 - 19/04/2019

Cost Estimator (Project of water in HCM )

- Cost Estimation work for project
- Data Analyze and manage data by PDCA cycle with procurement group.

給与 600 - 700 USD
勤務地 ホーチミン市
07/03/2019 - 07/04/2019

IT Support Leader

- Develop and interweave security best practises throughout all services
- Deploy, upgrade, support and troubleshoot infrastructure services,
including databases and email
- Take ownership for End User issues, queries and requests

給与 経験・能力に応ず
勤務地 ホーチミン市, District 1
06/03/2019 - 20/04/2019

Process Engineer (2 Positions) (waste Water/water Treatment System)

- Prepare technical proposal with regard to waste water adn/or water treatment plant.
- Cost estimation for the technical proposal (technical evaluation of vendor's specification and quotation)/
- Process design including P7 ID drawing, control philosophy, technical, price evaluation... during execution stage.
- Project execution as Project engineer and/or Project Manager position.

給与 経験・能力に応ず
勤務地 ホーチミン市