Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 255 việc làm

Vieclambank.com
25/11/2014 - 31/12/2016

Bridge System Engineer (Bse)/ Project Manager for IT Company (Công việc này đã hết hạn!)

- Transfer System Requiremnets written in Japanese to Vietnamese developers.
- Transfer the questions and requirements from Vietnamese developers to Japanese staffs
- Manage the project while closely communicating with Japanese team in Japan
- Join the Skype Meeting, Chat Meeting and the real meeting spoken in Japanese.

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
05/11/2014 - 31/12/2016

Project Leader for IT Company (Công việc này đã hết hạn!)

- Work in the team/alone
- Work while communicating with Japanese
- Work scope is operation & maintenance

Mức lương 900 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
30/10/2014 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối (Brse) Cho Công Ty Ứng Dụng Di Động (Công việc này đã hết hạn!)

- Là cầu nối, nhận công việc trực tiếp từ khách hàng Nhật hoặc từ công ty mẹ bên Nhật và chuyển lại cho developer
- Triển khai công việc cho các Kỹ Sư lập trình tại Việt Nam.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, thời hạn dự án

Mức lương 1,000 - 1,400 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
29/10/2014 - 31/12/2016

BrSE - Bridge System Engineer (Công việc này đã hết hạn!)

- Manage the project schedule and scheme, closely keeping contact with Japanese clients to gather update order
- Transfer the questions and requirements from Vietnamese developers to Japanese staffs and vice versa by English or Japanese.
- Assistant to Project Manager and other Bridge SE in processing project.

Mức lương 1,000 - 2,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 4
21/04/2014 - 31/12/2016

BSE - Kỹ Sư Cầu Nối Việt Nhật Cho Công Ty Start- up (Công việc này đã hết hạn!)

- Là cầu nối, nhận công việc trực tiếp từ khách hàng Nhật hoặc từ công ty mẹ bên Nhật
- Triển khai công việc cho các Kỹ Sư lập trình tại Việt Nam.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, thời hạn dự án

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
07/04/2014 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối (BSE) for Offshore Company (Công việc này đã hết hạn!)

- Là cầu nối, nhận công việc trực tiếp từ khách hàng Nhật hoặc từ công ty mẹ bên Nhật và chuyển lại cho developer
- Triển khai công việc cho các Kỹ Sư lập trình tại Việt Nam.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, thời hạn dự án

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
07/04/2014 - 31/12/2016

Project Manager for Japanese Software Startup Company (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý các dự án
- Phân task cho developer
- Làm việc trực tiếp với khách hàng

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
13/12/2013 - 31/12/2016

Project Leader (Japanese Company) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý risk
- Phân task làm việc cho team
- Nhận task từ Manager

Mức lương 800 - 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
22/11/2013 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối (Brse) for SEO Company - Starup Company (Công việc này đã hết hạn!)

- Là cầu nối, nhận công việc trực tiếp từ khách hàng Nhật hoặc từ công ty mẹ bên Nhật và chuyển lại cho SEO developer
- Triển khai công việc cho các Kỹ Sư lập trình tại Việt Nam.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, thời hạn dự án

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Hồ Chí Minh
15/11/2013 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE for Offshore Company (Công việc này đã hết hạn!)

- Là cầu nối, nhận công việc trực tiếp từ khách hàng Nhật hoặc từ công ty mẹ bên Nhật
- Triển khai công việc cho các Kỹ Sư lập trình tại Việt Nam.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, thời hạn dự án

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hồ Chí Minh