Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 255 việc làm

Vieclambank.com
06/02/2013 - 31/12/2016

Bridge System Engineer - BrSE (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm phát triển các Web Site thương mại của công ty bao gồm: WebSite kinh doanh riêng của công ty, Website cung cấp thông tin, Website cộng đồng...
- Là cầu nối giữa Head-Office ở Nhật Bản và Team ở Việt Nam
- Leader nhóm 4-5 kỹ sư phát triển phần mềm

Mức lương 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 1
06/02/2013 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE (Công việc này đã hết hạn!)

- Phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng, phần mềm nhúng cho khách hàng Nhật Bản và khách hàng tại Việt Nam bằng các ngôn ngữ lập trình như VB60, .Net, C/C++,... theo mô hình offshore và mô hình laboratory.
- Cung cấp các phần mềm quản lý vận chuyển, quản lý kho, kiểm kê,…và các thiết bị hệ thống liên quan đến mã vạch, thẻ từ, thẻ IC...

Mức lương Cạnh tranh
Địa điểm Hồ Chí Minh, District 3
16/10/2012 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối - BSE (Công việc này đã hết hạn!)

- Công ty có Head-office ở Singapore chuyên về game và các phần mềm ứng dụng trên nền WEB và Mobile.
- Phát triển các game trên di động (Android, iOS,..) và Flash game có nhân vật trong truyện tranh Manga của Nhật Bản.
- Cơ hội thăng tiến cao.

Mức lương 1,000 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
14/03/2012 - 31/12/2016

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) (Công việc này đã hết hạn!)

Khai thác hệ thống sử dụng dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ
- Khai thác hệ thống ứng dụng dữ liệu sử dụng Hadoop, BI
・Hệ thống quản lý trong lĩnh vực bán lẻ
- Thành thạo các kỹ thuật vê Ajax, JavaScript, lập trình hướng đối tượng, API.

Mức lương 600 - 1,500 USD
Địa điểm Hồ Chí Minh
17/07/2011 - 31/12/2016

General Manager (02 vị trí) (Công việc này đã hết hạn!)

- Trao đổi, nhận chỉ đạo từ công ty mẹ bên Nhật.
- Quản lý toàn bộ Project của công ty theo hình thức QCD (Quality, Cost, Delivery).
- Quản lý và điều hành đội ngũ Sale phần mềm.
(Sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Mức lương Khoảng
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 1