Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 44 việc làm

Vieclambank.com
19/03/2015 - 03/05/2015

Kế toán trưởng

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ về việc duy trì dữ liệu, hạch toán kế toán và các công việc khác của Phòng kế toán
- Chịu trách nhiệm lập, rà soát, phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch theo tháng, quý, năm của Công ty
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành
- Ϲông νiệc chi tiết sẽ được trɑo đổi ƙhi ρhỏng νấn

Mức lương 800 USD
Địa điểm Hưng Yên, Thăng Long 2
13/03/2015 - 27/04/2015

Phụ trách Logistics, nghiệp vụ thông quan (1 người)

- Thực hiện các công việc về logistics, xuất nhập khẩu, thông quan...

Mức lương 700 USD
Địa điểm Hưng Yên
13/03/2015 - 27/04/2015

Leader về an toàn, vệ sinh (KCN TL 2)

- Giám sát an toàn toàn bộ nhà máy, lập kế hoạch quản lý an toàn, vệ sinh, xúc tiến và thực hiện các công việc về an toàn vệ sinh, xác nhận và xử lý các vấn đề bất an toàn, xử lý sự cố về an toàn, báo cáo về sự cố và điều tra, thực hiện phòng tránh tái phát, đào tạo nhân viên mới...

Mức lương 700 USD
Địa điểm Hưng Yên
13/03/2015 - 27/04/2015

Leader môi trường (1 người)

- Giám sát moi trường toàn bộ xưởng, lập kế hoạch quản lý môi trường, xúc tiến và thực hiện các hoạt động môi trường, xử lý sự cố liên quan đến môi trường, đào tạo nhân viên mới...

Mức lương 700 USD
Địa điểm Hưng Yên
13/03/2015 - 27/04/2015

Assistant Manager hoặc leader sản xuất (KCN TL 2)

Tuyển 1 vị trí làm trợ lý giám đốc nhà máy hoặc leader sản xuất
- Phụ trách sản xuất của nhà máy.
- Trợ lý cho giám đốc nhà máy.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
22/02/2015 - 08/04/2015

(rất Gấp)Supervisor phòng đảm bảo chất lượng (4 vị trí) - Bộ Phận hoàn toàn mới (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty lớn của Nhật về bán dẫn điện tử tại KCN Thăng Long 2 đang cần tuyển 4 supervisor cho phòng đảm bảm chất lượng, bộ phận viễn thông hoàn toàn mới cụ thể như sau:
- Sup về Chất lượng sản phẩm (OQC) (1 người): Kiểm tra xuất hàng
- Sup về Chất lượng linh kiện (1 người): Kiểm tra nhập hàng
- Sup về Chất lượng công đoạn (QC) (2 người): Cải tiến, quản lý chất lượng công đoạn sản xuất

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
22/02/2015 - 08/04/2015

(Rất Gấp)Supervisor phòng kĩ thuật sản xuât (4 vị trí) - Bộ Phận hoàn toàn mới (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty lớn của Nhật về bán dẫn điện tử tại KCN Thăng Long 2 đang cần tuyển 4 supervisor cho phòng kĩ thuật sản xuât, bộ phận viễn thông hoàn toàn mới cụ thể như sau:
- Sup về kĩ thuật sản xuất (3 người): Bảo trì các thiết bị kiểm tra, quản phần mềm kiểm tra, Làm và bảo trì đồ gá và thiết bị sản xuất, Cải tiến công đoạn sản xuất và quản lý, cải tiến các công đoạn thao tác
- Sup về quản lý kĩ thuật (1 người): Quản lý dữ liệu thiết kế, lập chỉ thị thao tác

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
22/02/2015 - 08/04/2015

(rất Gấp)Supervisor phòng quản lý sản xuât (3 vị trí) - Bộ phận hoàn toàn mới (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty lớn của Nhật về bán dẫn điện tử tại KCN Thăng Long 2 đang cần tuyển 3 supervisor cho phòng quản lý sản xuât, bộ phận viễn thông hoàn toàn mới cụ thể như sau:
- Sup về quản lý sản xuất (1 người)
- Sup về quản lý linh kiện (2 người)

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
22/02/2015 - 08/04/2015

(rất Gấp)Supervisor phòng sản xuât (4 vị trí) - Bộ Phậnhoàn toàn mới (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty lớn của Nhật về bán dẫn điện tử tại KCN Thăng Long 2 đang cần tuyển 4 supervisor cho phòng sản xuât, bộ phận viễn thông hoàn toàn mới cụ thể như sau:
- Sup về bản mạch, SMT (kiểm tra, sản xuất gia công bản mạch) (2 người)
- Sup về thành phẩm (lắp ráp, kiểm tra, đóng gói thành phẩm) (1 người)
- Sup về phân tích xử lý lỗi, phân tích thành phẩm (1 người)

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
09/02/2015 - 26/03/2015

Các vị trí tiếng Nhật cho công ty sản xuất lớn của Nhật ở Hưng Yên (Công việc này đã hết hạn!)

- Tuyển dụng các vị trí xuất nhập khẩu, giám sát kế hoạch, qa, phòng số liệu kinh doanh.... các chức danh từ nhân viên đến supervisor, team leader...
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 400 - 850 USD
Địa điểm Hưng Yên