Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 39 việc làm

Vieclambank.com
25/06/2015 - 09/08/2015

Sub Leader An Toàn-Môi trường kiêm Phiên dịch tiếng Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

生産、生産技術に関する会議通訳。
- 現場で通訳。
- 全社集会通訳
- 安全.環境チームの仕事の担当。

Mức lương 1,000 - 2,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
25/06/2015 - 09/08/2015

Trợ lý trưởng phòng Quản lý Thiết bị (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý bảo dưỡng các thiết bị trong nhà máy
- Quản lý kế hoạch công việc
- Quản lý tiến độ sửa chữa thiết bị trong nhà máy

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
25/06/2015 - 09/08/2015

(Rất gấp) Giám sát và Nhân viên Phòng Mua (Công việc này đã hết hạn!)

- Đặt hàng các loại nguyên vật liệu, vật tư, hàng tiêu dùng.
- Đàm phán để có giá tốt.
- Quản lý thời hạn giao hàng.
- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương 400 - 850 USD
Địa điểm Hưng Yên
08/06/2015 - 23/07/2015

アシスタントマネージャー (Thang Long 2 IP, Yen My, Hung Yen)  (Công việc này đã hết hạn!)

(1)自動車部品の短中長期販売計画の立案と推進
(2)得意先の新車両・生産情報、市場・環境情報等の収集・分析及び社内展開
(3)提案・受注:販売計画に基づいた新製品の搭載可能性の検討(販売活動/プレゼンテーション企画と推進)
(4)採算性の検証、市場価格等に基づいた販売価格の設定と得意先窓口との交渉

Mức lương 800 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
27/05/2015 - 11/07/2015

(Gấp) Kĩ sư sản xuất (7 vị trí) tại KCN Thăng Long 2 (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty tuyển 7 vị trí kĩ sư cho bộ phận hoàn toàn mới, cụ thể như sau:
- 5 vị trí Quản lý và sửa chữa, phân tích hàng lỗi
- 2 vị trí Quản lý phần mềm kiểm tra, bảo trì các thiết bị kiểm tra

Mức lương 450 - 600 USD
Địa điểm Hưng Yên
27/05/2015 - 11/07/2015

(Gấp) Supervisor sản xuất (7 vị trí) tại KCN Thăng Long 2 (Công việc này đã hết hạn!)

Công ty tuyển 7 vị trí Giám sát cho bộ phận hoàn toàn mới, cụ thể như sau:
- 2 vị trí Quản lý chất lượng, sản xuất của lắp ráp thành phẩm
- 1 vị trí Quản lý và sửa chữa, phân tích hàng lỗi
- 1 vị trí Quản lý thực tế sản xuất, kế hoạch sản xuất

Mức lương 650 - 850 USD
Địa điểm Hưng Yên
07/05/2015 - 21/06/2015

Trợ lý Hành chính- Nhân sự (Tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

Phụ trách các công việc của phòng Hành chính- Nhân sự
Quản lý nhân viên phòng Hành chính- Nhân sự
Hỗ trợ Trưởng phòng người ngoại quốc

Mức lương 900 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
24/04/2015 - 31/05/2015

営業管理職 3名 (Công việc này đã hết hạn!)

1)業務内容
  ①グリーンハウスの市場調査
  ②一般生産者(農家)、農業生産法人、食品加工会社等の需要家を探してグリーンハウス販売を行う。
  ③需要家への見積書作成、交渉と受注業務

Mức lương 500 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
24/04/2015 - 29/05/2015

技能職 1名 (Công việc này đã hết hạn!)

1)業務内容
  ①CADによるグリーンハウスの設計、作図と必要部材の所要量計算
  ②工程表作成と
  ③部材費、輸送費、施工費の積算とグリーンハウスのコスト計算

Mức lương 500 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
21/04/2015 - 21/05/2015

(Gấp) Nhân viên kĩ thuật tiếng Nhật (2 người) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách các công việc của bộ phận kĩ thuật sản xuất như cải tiến chất lượng, sửa chữa bảo dưỡng máy móc.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương 450 - 700 USD
Địa điểm Hưng Yên