Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 57 việc làm

Vieclambank.com
18/09/2017 - 02/11/2017

Rất Gấp - Nhân viên hành chính nhân sự (tiếng Nhật, Thăng Long 2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Thực hiện các công việc hành chính nhân sự như tính lương, làm bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài, tuyển dụng công nhân ...

Mức lương 10.000.000 - 13.000.000 VND
Địa điểm Hưng Yên
15/09/2017 - 30/10/2017

(Tuyển gấp) 2 Phiên dịch tiếng Nhật tại KCN Phúc Điền - HD (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách công việc phiên dịch tiếng Nhật trong nhà máy sản xuất điện tử của Nhât.
- Phiên dịch giữa người Nhật và công nhân viên Việt nam trong các cuộc họp hoặc trong xưởng sản xuất.
- Biên dịch tài liệu.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 500 USD
Địa điểm Hải Dương, Hưng Yên, KCN Phúc Điền - Hải Dương
14/09/2017 - 29/10/2017

Manager sản xuất (tiếng Nhật, công ty mới tại Phố Nối A) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách công việc sản xuất tại xưởng sản xuất (製造)
- Quản lý nhân viên, công nhân
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hưng Yên
13/09/2017 - 28/10/2017

GẤP (KCN Phố nối A - HY) Quản lý sản xuất nhà máy mới - tiếng Trung (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách công việc quản lý sản xuất trực tiếp nhà máy mới thành lập của Nhật.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Hà Nội, Hưng Yên, KCN Phố Nối A
06/09/2017 - 01/10/2017

Phó phòng quản lý chất lượng (tiếng Nhật, KCN Thăng Long 2) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách toàn bộ phòng quản lý chất lượng.

Mức lương 800 - 1,200 USD
Địa điểm Hưng Yên
01/09/2017 - 30/09/2017

Rất gấp : Kỹ sư ép nhựa (KCN Phố Nối A, Hưng Yên)- Chấp nhận tu nghiệp sinh về nước (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách công việc ở phòng ép nhựa
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 8.000.000 - 9.000.000 VND
Địa điểm Hưng Yên, KCN Phố Nối A
25/08/2017 - 09/10/2017

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật (tiếng Nhật, Hưng Yên) (Công việc này đã hết hạn!)

- Biên phiên dịch tiếng V sang N và ngược lại cho phòng sản xuất
- Phụ trách một số việc hành chính khác của phòng
- Làm việc và báo cáo trực tiếp cho quản lý người Nhật.
- Chi tiêt trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Hưng Yên, KCN TL2
25/08/2017 - 09/10/2017

TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (Thăng Long 2) (Công việc này đã hết hạn!)

+ Quản lý vận hành hệ thống Môi trường: Chất thải, nước thải, hóa chất… trong nhà máy
+ Quản lý, giám sát các vấn đề về An toàn vệ sinh, 5S… trong toàn nhà máy
+ Quản lý và giám sát nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc theo đúng tiến độ
+ Báo cáo trực tiếp với quản lý người Nhật về mọi hoạt động và công việc An toàn Môi trường trong bộ phận và toàn nhà máy

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
22/08/2017 - 06/10/2017

Tuyển gấp : Quản lý khách hàng cum Phát triển thị trường cho Cty ở Yên Mỹ - Hưng Yên (Công việc này đã hết hạn!)

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển và quản lý khách hàng tại thị trường được phân công
- Thu thập thông tin về thị trường và khách hàng
- Chuẩn bị các tài liệu như báo giá, catalogue về sản phẩm để gửi cho khách hàng
- Chỉ ra các đặc điểm nổi bật của sản phẩm khi cần

Mức lương 15.000.000 VND
Địa điểm Hưng Yên
21/08/2017 - 05/10/2017

Trưởng phòng hành chính nhân sự cho CTy Nhật (KCN Thang Long II) (Công việc này đã hết hạn!)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự, quản lý tổ chức cho công ty
- Hỗ trợ giám đốc (người Nhật) trong việc giao tiếp với nhân viên và vận hành nhà máy.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến Nhân Sự

Mức lương 1,000 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên, KCN Thăng Long 2 - Yên Mỹ - Hưng yên.