Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
11/01/2019 - 25/02/2019

Admin staff ( Khu Vực Đà Lạt) (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ công việc phiên dịch cho sếp.
- Làm các công việc hành chánh nhân sự.
- Dịch tài liệu.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 350 - 400
Địa điểm Lâm Đồng, Đà Lạt