Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
11/01/2019 - 25/02/2019

Admin staff ( Khu Vực Đà Lạt)

- Hỗ trợ công việc phiên dịch cho sếp.
- Làm các công việc hành chánh nhân sự.
- Dịch tài liệu.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Salary 350 - 400
Working location Lam Dong, Đà Lạt