Vieclambank.com Sign In

We found 3 jobs

Vieclambank.com
20/06/2018 - 04/08/2018

Nhân Viên Quản lý Cửa Hàng (This job is closed!)

- Có thể chế biến nhiều loại nước trái cây.
- Quản lý doanh thu và kinh doanh cửa hàng.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Salary 400 - 600 USD
Working location Lam Dong, Đơn Dương, Lâm Đồng
20/06/2018 - 04/08/2018

Kỹ Sư Nông Nghiệp - 3 person (This job is closed!)

- Cùng sếp người Nhật quản lý công việc trồng trọt.
- Hướng dẫn cho các người chăm sóc trồng trọt.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Salary 300 - 350 USD
Working location Lam Dong, Đơn Dương, Lâm Đồng
20/06/2018 - 04/08/2018

Admin cum Assistant - 2 person (This job is closed!)

- Hỗ trợ công việc hành chánh nhân sự
- Hỗ trợ công việc kinh doanh cùng Sếp người Nhật.
- Điều phối mu hàng và đặt hàng.
- Một số công việc quản lý khác.

Salary 400 - 900 USD
Working location Lam Dong, Đơn Dương, Lâm Đồng