Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

Vieclambank.com
12/03/2019 - 26/04/2019

(VSIP Nghệ An) nhân viên bảo trì máy (nhà máy mới của Nhật)

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ trong nhà máy theo lịch bảo trì như thay dầu, tra mỡ cho máy móc
- Thay thế các bộ phận tiêu hao
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Nghệ An
04/03/2019 - 18/04/2019

(VSIP Nghệ An) Plant Manager (English Speaking, nhà máy mới của Nhật)

- Quản lý các hoạt động của nhà máy (Nhà máy sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện cho thị trường trong nước và nước ngoài)
- Quản lý công nhân, nhân viên của nhà máy (30 người)
- Kiểm tra, lên kế hoạch bảo trì máy móc và thiết bị sản xuất
- Chi tiết công việc trao đổi lúc phỏng vấn

Mức lương 2,000 - 5,000 USD
Địa điểm Nghệ An