Vieclambank.com ログイン

検索結果 1

Vieclambank.com
23/08/2017 - 07/10/2017

Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N3 trở lên - Làm Việc Tại Nghệ An) (こちらの求人は募集を終了致しました。)

- Hỗ trợ thông dịch Nhật - Việt và Việt - Nhật cho Kỹ Thuật người Nhật.
- Dịch hiện trường sản xuất.
- Làm các bản báo cáo công việc.
- Một số công việc hỗ trợ khác.

給与 300 - 500 USD
勤務地 ゲアン省, KCN Yên Thành