Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
04/10/2017 - 18/11/2017

Kỹ Sư Thiết Kế Máy (Làm Việc Tại Nhật-Aichiken-Nagoyashi)

- Thiết kế bộ phận chi tiết trong máy, thiết kế máy (máy tự động dùng để chế biến gỗ)
- Chi tiết hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 220.000 - 240.000 YEN
Địa điểm Japan (Aichiken, Nagoyashi)